E-postadress

Hur skaffar man sig E-Postadress ?

Om du är intresserad av att skaffa dig en egen e-mailadress - för att t ex utnyttja de resurser som finns via internet - skall du sedan du betalt kåravgiften/terminsavgiften till Umeå Studentkår [090-125760] besöka UMDAC´s Stödcentrum i MIT-huset . (Det är gratis för aktiva studerande !)

En annan fördel med att snabbt betala kåravgiften är de kraftiga rabatter som Umeå Universitet förhandlat fram med bl a Transwede, SAS och SJ (i vissa fall 82% rabatt !)


< widmark@fek.umu.se >