Lennart Widmarks skrytsida

Du kanske undrar över vad dessa stjärnor betyder. Jo, saken är denatt jag minsann fick första pris i en nationell utvärdering 1994.

KommitteŽn bedömde främst det innehållsliga men även det layoutmässigasom åstadkommits med hjäp av "enkla medel".

Andra pris gick till en tjej i Lund och tredje pris till en humanist i Stockholm

1:a priset, en resa till Israel företogs i Januari 1995.


Vad gäller 1995 års pris har The Swedish Board for Internet Usage beslutat attprissumman (resestipendium) på 30.000, 10.000 samt 5.000 skall gå till de bästa studerandesidornai internet.

Jag sitter av någon anledning i nomineringskommitteŽn och är därför tacksamom tips på "goda sidor", maila gärna http-adressen.

Tävlingen är avslutad !

The Swedish Board for Internet Usage har på grund av uteblivna donationsmedel beslutat att avlysa1995 års pris !



Upprörande ?
Ja

Nej

< lwidmark@hh.umu.se >