Kn u rd xis?:
Soc.culture.nordic reveals plans to reform spelling in English and SwedishThe usenet newsgroup soc.culture.nordic is the home of many a lively discussion, some of which occasionally pertain to nordic culture.

A while back a discussion of language and spelling prompted one of the participants to participants to bring up a spelling reform that Mark Twain had once proposed. According to Antti A Lahelma, Twain's proposal went something like this:

A Plan for the Improvement of English Spelling
by Mark Twain

For example, in Year 1 that useless letter "c" would be dropped to be replased either by "k" or "s", and likewise "x" would no longer be part of the alphabet. The only kase in which "c" would be retained would be the "ch" formation, which will be dealt with later. Year 2 might reform "w" spelling, so that "which" and "one" would take the same konsonant, wile Year 3 might well abolish "y" replasing it with "i" and Iear 4 might fiks the "g/j" anomali wonse and for all.

Jenerally, then, the improvement would kontinue iear bai iear with Iear 5 doing awai with useless double konsonants, and Iears 6-12 or so modifaiing vowlz and the rimeining voist and unvoist konsonants. Bai Iear 15 or sou, it wud fainali bi posibl tu meik ius ov thi ridandant letez "c", "y" and "x" -- bai now jast a memori in the maindz ov ould doderez -- tu riplais "ch", "sh", and "th" rispektivli.

Fainali, xen, aafte sam 20 iers ov orxogrefkl riform, wi wud hev a lojikl, kohirnt speling in ius xrewawt xe Ingliy-spiking werld.


Not to be outdone, Lars Lindgren of Stockholm was quick to come with the Swedish counterpart:

Det svenska språket har förändrats genom tiderna. Detta medför att man har svårt att läsa skrifter som är mer än några hundra år gamla. Jag föreslår att vi gör en ordentlig övergripande reform, som fastställer stavningsreglerna för all framtid. Detta bör ske över en tidsperiod om sju månader.

Månad 1. Först måste vi avskaffa bokstäverna som ingen använder. Det är c, q, w, x och z. Dessa ersätts med s, k och v i lämpliga kombinationer.

Månad 2. Vi börjar med att stava orden som de låter. i åkk med detta slipper vi uttalsfels, såm till eksempel keks åkk inte tjeks. Här finns det inte heller plats för några dialekter, utan alla måste självklart börja prata och skriva riktig svenska.

Månad 3. I åkk med datoriseringen strävar mann efter det papperslösa kåntoret. För att minska pappersförbrukningen så stryker vi alla dubbelstavningar. Deta sker givetvis för at minska miljöförsöringen åk för at spara pengar. Ala ord med dubelstavning ändras, öven ord såm til eksempel glastrut åk handukstälning.

Månad 4. I åk med at vi snart ska gå med i EG tilsamans med utläningar såm inte klarar våra vakra svenska teken, å, ä, åk ö, så bör vi stryka ala prikar åk ringar över desa bokstäver. Da blir vi atraktivare at fa med i EG. Det okar var konkurenskraft i varlden, trenden fins ju redan i naringslivet, til eksempel Skanska ak Gotabanken.

Manad 5. Vi har en masa bokstaver over sam inte anvands til nagat. Vi kan byta ut visa afta forekomande ord mot desa. Ordet ak blir w, utan blir q, ar blir c, men blir z w man blir x. Antligen c vi en bit pa vag mot et nyt w batre sprak!

Manad 6. X kan ju forsta en tekst q punkter w andra krumelurer. Darfor tar vi bort ala punkter w koman w liknande w samtidigt klarar vi as q stora bokstaver aksa eftersam vi inte har nagra nya meningar

manad 7 nu c vi klara for det sista steget i var reform vi stryker ala vokaler x kn j frst vd dt str nd n nr dt r klrt kn x t brt l mlnrm mln rdn ks ntlgnhrvpntdtprfktsprktkulturCHOCK!
copyright ©