Umu logo Umeå universitet

Personalföreningar

Välkommen till UPIF:s hemsida!

Du är medlem i Universitetspersonalens idrottsförening, UPIF, som anställd vid Umeå universitet eller SLU.

Styrelse

Ordförande: Mattias Wadenstein
Kassör: Lars-Erik Wadenstein
Sekr: Maria Persson
Ord ledamöter: Anders Fries
Suppleanter: Ingrid Liljelind, Gunnel Grelsson

Sektionsledare

Golf: Niklas Hanes
Orientering: Gunnel Grelsson
Skidor: Lars-Erik Wadenstein
Fotboll: Johan Sandberg

Arrangemang

Årliga stora arrangemang som lockar många anställda med familjer är orienteringsserien som pågår under september-oktober och skidserien som pågår under vårvintern. Information kommer när serierna startar.

Välkommen att delta i UPIFs aktiviteter! För mer information kontakta sektionsledarna.

 

Välkommen att ta del av UPIF:s aktiviteter! För mer information kontakta sektionsledarna.


Senast uppdaterad 1 april 2009
UPIF
http://www.acc.umu.se/~upif/