Umu logo Umeå universitet

Personalföreningar

Välkommen till UPIF:s hemsida!

Du är medlem i Universitetspersonalens idrottsförening, UPIF, som anställd vid Umeå universitet eller SLU.

Styrelse

Ordförande: Mattias Wadenstein
Kassör: Lars-Erik Wadenstein
Sekr: Maria Persson
Ord ledamöter: Anders Fries
Suppleanter: Ingrid Liljelind, Gunnel Grelsson

Sektionsledare

Golf: Niklas Hanes
Orientering: Gunnel Grelsson
Skidor: Lars-Erik Wadenstein
Fotboll: Johan Sandberg

Arrangemang

Årliga stora arrangemang som lockar många anställda med familjer är orienteringsserien som pågår under september-oktober och skidserien som pågår under vårvintern. Information kommer när serierna startar.

Välkommen att delta i UPIFs aktiviteter! För mer information kontakta sektionsledarna.

 

Välkommen att ta del av UPIF:s aktiviteter! För mer information kontakta sektionsledarna.

Injudan orienterinsserien 2018!

Årets orienteringar:

2018-08-29
Bräntberget, start grillstugan nedanför backen.
Start 16:45 - 18:00, sista målgång 19:00
2018-09-05
Ersboda, start infarten till tranformatorstationen
Start 16:45 - 18:00, sista målgång 19:00
2018-09-12
Carlshöjd, start Carlshöjdsskolan.
Start 16:00 - 18:00, sista målgång 19:00
2018-09-19
Nydala, start Skogsvägen bakom bågskyttebanan.
Start 16:45 - 18:00, sista målgång 19:00
2018-09-26
Grössjön, start Sjöfruskolan.
Start 19:00 - 19:45, sista målgång 21:00
2018-10-03
Tomtebo, start Tomtebogård skola.
Start 19:00 - 19:45, sista målgång 21:00

Senast uppdaterad 1 april 2009
UPIF
http://www.acc.umu.se/~upif/