Välkommen till UmeBirdNet!

Denna text beskriver allt du behöver veta om UmeBirdNet (hädanefter UBN) för att leva i glad symbios med UBN.

Ämnen som behandlas:


Tillbaka till UBNs huvudsida

[1] Vad är UBN?

UmeBirdNet är en e-postlista för alla fågelskådningsintresserade människor. Som namnet antyder är den främst till för personer bosatta i umetrakten, men alla är välkomna att vara med.
Listan är avsedd för att vara ett snabbt sätt att kommunicera med likasinnade människor. Några kommer att vara mer aktiva än andra på listan, men detta är ett fullt demokratiskt kommunikationsmedium så alla är välkomna att skriva!
Vad som diskuteras på listan kommer att tas upp i fråga [4].

[2] Ska jag göra något som nykomling?

Det du främst bör göra är att skicka e-post till listskötaren Tomas Byström (tby@acc.umu.se) innehållandes; Namn, e-postadress, boendeort, specialintressen inom fåglar/skådning samt eventuell hemsideadress. Detta för att bli insatt i medlemslistan på WWW. Denna medlemslista är dels till för "internt" bruk, dvs för att få reda på vilka som är med, och dels för att andra skall se att vi finns!
Medlemslistan finns på URLen (adressen): http://www.acc.umu.se/~tby/ubn/member.html och UBNs hemsida finns på: http://www.acc.umu.se/~tby/ubn/
Ett annat tips till er som är nya och kanske osäkra, sitt med och "lyssna" ett tag och pejla in stämningen, då ser ni vad som diskuteras och kommer på ett naturligt sätt in i diskussionerna!

[3] Hur skriver jag till UBN?

Adressen till listan är umebirdnet@yahoogroups.com och skriver du e-post dit når det alla prenumeranter.
All e-post som kommer från listan har [UBN] i början på ärende/subject-raden. Om brevet inte har något ärende/subject kommer inte detta prefix att visas. OBS! Skriv alltid ett ärende/subject! Då ser folk vart det kommer ifrån och vad brevet behandlar. Det är inte kul att få en massa brev som inte "presenterar sig".
Om du vill svara på ett brev kan man antingen svara direkt till avsändaren eller till hela listan. Om du vill svara till bara avsändaren så väljer du bara svara/reply i ditt e-postprogram (får du frågor i stil med "Reply to all recipients?"/"Svara till alla mottagare?" svarar du nej). Vill du däremot svara till hela listan (gör gärna det om du bedömer att du skriver kan röna allmänt intresse) måste du se till att listans adress (umebirdnet@yahoogroups.com) kommer in i To:/Till:-fältet i ditt e-postprogram. Om du använder Eudora kan du ta Shift+Reply så går svaret till både avsändaren och listan. För att då undvika att avsändaren får två exemplar av ditt brev så tar du bort dennes/dennas adress.
Om ni vill svara på ett brev, men vinkla över diskussionen på något annat än vad ärendet/subject säger, byt då ärende/subject är ni snälla.
Om ni vill skriva något som är menat som skämt eller ironi, använd "smileys". Detta minskar risken att bli påhoppade av någon som inte uppfattade humorn. Den vanligaste "smileyn" är :-) och duger gott i de flesta sammanhang.

[4] Vad skriver jag till UBN?

Som tidigare nämnts är detta ett fullt demokratiskt forum med allt vad det innebär. Var beredda på att andra kan ha synpunkter på vad ni skriver. Det var den tråkiga biten.
I kontrast till det som står alldeles ovanför (som kan verka väldigt kritiskt) så uppmuntar vi ALLA att skriva till listan om roliga obsar du eller någon annan gjort! Detta är förmodligen det snabbaste sättet att sprida observationer på. Vi som är med vill ju också få veta vad som finns i markerna. Det behöver inte alls vara fråga om Club 300-klass på de arter som rapporteras utan har du varit ute och haft en trevlig exkursion i största allmänhet - skriv om den! Gärna i kåserande eller rent av naturlyrisk form.
Andra typer av inlägg än observationer är mer än välkomna, det kan bli lite tråkigt i längden med inlägg av typen "xx såg yy vid zz" (därmed inte sagt att de är ovälkomna!). Har du en fråga om talgoxarnas frekvens på vingslagen - ställ den! Vi kanske inte kan svara men vi kan stimuleras att tänka lite på vad vi ser och hör. Är du intresserad av att få in observationer av en viss art till någon sammanställning - gör ett upprop. Funderar du över ett skådaretiskt dilemma - grubbla inte själv utan fråga vad andra tycker.

Vad du däremot inte bör skicka till UBN är: Rent personliga meddelanden, saker som inte har den ringaste koppling till fåglar och dito skådning.
Debattklimatet får gärna hårdna, men se till att hålla er på saklig nivå, personangrepp undanbedes å det bestämdaste. Raljera får ni göra i andra fora.
Om ni tycker att gränsen överskridits, skicka då brev till listskötaren Tomas (tby@acc.umu.se) så tar jag hand om saken.

Det finns inga inlägg som är fel, såvida du tillämpar sunt förnuft!

[5] Hjälp! Det funkar inte!

Nu har vi kommit till de mindre lustfyllda bitarna med nätverken, nämligen nätvärken (ja, jag vet den är dålig :-). Datorer är tingestar som ofta inte riktigt gör vad man har tänkt sig och det gör givetvis att det kommer att krångla någon gång.
Om du misstänker att något är fel, skicka e-post till listskötaren Tomas Byström (
tby@acc.umu.se) så ska vi försöka reda ut saken.

[6] Automatiska tjänster kring UBN.

UBN finns nu hos Yahoo groups, och listan har där en hemsida där man finner arkiv, medlemslista och annat smått och gott.

[7] Vad är svararnytt?

En gång i tiden så var trycket på Umesvararn mycket högt, speciellt under maj då det tidvis var stört omöjligt att komma fram. Då kom Per Hansson med den goda idén att man kunde transkribera meddelandet och skicka ut på UBN för att lätta på trycket. Med tiden blev det mycket uppskattad tjänst av många, men samtidigt krympte skaran som ville hjälpa till betänkligt. Som en följd av detta självdog Svararnytt i januari 2003. I skrivande stund (030910) tycks samma öde delas av Umesvararn själv, så numer får
Svalan axla manteln för aktuell fågelinformation.

Historisk text:
För att undvika alltför hård belastning på Umesvarar'n har vi infört ett system där en person varje vecka är ansvarig för att vittja svarar'n och skicka ut meddelandet på UBN. Om du är intresserad finns en bokningslista på nätet, adress: http://www.cs.umu.se/~dva94hlm/svararansvar.html. Där finns även mer info om hur det går till. Sedan februari 1998 arkiveras alla Svararnytt och presenteras på en WWW-sida som återfinns på adressen http://www.acc.umu.se/~tby/ubn/svararnytt.html. Där kan du söka efter observationer från ett visst datum eller efter en viss art.

[8] Kort om UBN:s historia.

UBN grundlades av Per Hansson under senhösten 1995. På den tiden var det en manuell sändlista med mestdels Skogis- och Universitetsanställda som Per kände. Antalet medlemmar på sändlistan var ungefär 20. Jag hade skaffat mig en del erfarenhet av mailinglistor på andra ställen på nätet, och tyckte att vi kunde skaffa en automatisk lista via mina kontakter i en datorförening. Man slipper en hel del tråkigt jobb om listan sköts automatiskt. Sagt och gjort, detta ordnades under våren 1996, och i och med detta tog jag över som listadministratör. Det drog igång och fler och fler medlemmar kom till, betydligt fler än vad jag någonsin kunnat ana. När medlemsantalet började närma sig 100 trodde jag knappt att det var sant! I skrivande stund (030910) är vi cirka 180 prenumeranter, en nivå som hållit sig någorlunda konstant under ett par år. Under hösten 2003 har listan flyttats till Yahoo groups för att underlätta överlämning av administrationen.

[9] Tack!

Jag (Tomas B) tackar alla er som gör listan till vad den är. Ett speciellt tack till Per Hansson kom med idén och drog igång listan. Utan Per skulle inte UBN finnas, och han har sedan dess tagit initiativet till och dragit igång Svararnytt och bidragit med värdefulla synpunkter. Ytterligare tack till Håkan Lindblom som tagit tag i svararnyttsansvarig-frågan samt den exemplariska informationen om nyheter i VOFs bibliotek.


Nu ska du ha tillräckligt på fötterna för att klara dig helskinnad på UBN.


Är det något du undrar över - tveka inte, skicka e-post till Tomas Byström (
tby@acc.umu.se).

Kör hårt i markerna!

/Tomas Byström


Tillbaka till UBNs huvudsida
Senast petad på Tuesday, 21-Sep-2004 19:28:33 CEST av Tomas Byström (tby@acc.umu.se).