Mumaskinen... MUUUUU!

Mumaskinen, en redan legendarisk artefakt som frikostigt skänktes till Snösvänget från LiTHe Blås under festblåset 1997. Mumaskinen har inga direkta likheter med en riktig ko såvida kon i fråga inte råkar vara ca. 20x20x40 cm stor, gul-blå till färgen och väga 5 kg.

För att höra mumaskinen trycker du här

För att känna på mumaskinen får du gå in i vårt förråd.

 


© Studentorkestern Snösvänget 1997
Senast uppdaterad 1999-02-21
Synpunkter:
snow@acc.umu.se