Kommittéer


En stor anledning till att saker och ting faktiskt blir gjorda i Snösvänget ibland är
kommitéerna. Varje orkestermedlem skall vara med i minst en kommité. Helst alla.


Fest
Styr upp fester. Viktiga sådana är Shååvven, Vindeln osv...

Thomas
Anders E
Jesper
Lisa
Merle
Victor

Tyskland
Planerar och genomför TYSKLANDSTURNÉN!

Thomas
Maria E
Sebastian
Nöjeskommitén
Ansvarar i huvudsak för att en Shååvv blir till,
men även andra dumheter..


Julia
Cizzi
Maria W
Linnea
Maria E
Annika

Material
Ansvarar för Snösvängets utrustning. Egentligen också
för att förrådet städas, men oftast är de huvudorsak till
att förrådet behöver städas.


Oscar
Filip
Mats J
Magne
Eleonora
IT
Ansvarar för att websidan och andra moderna IT-lösningar
fungerar någorlunda och att saker o ting uppdateras.


Magne
Anders H
Sebastian
Jonas
PR
Kommité som skall se till att vi märks helt enkelt.

Anders H
Maria E
Maja
Linda
Alexander
Julia


tebaxhem

© Studentorkestern Snösvänget 2010
Senast uppdaterad 2010-11-14
Synpunkter:
snow@acc.umu.se