Stefan


En kanske något mer korrekt bild...

Välkommen!


English

Du är besökare nummer 4110sedan 7 mars -96


Välkommen till min hemsida här på  acc.umu.se. Här ovanför kan jag studeras såsom jag en gång såg ut (i viss mening). Jag heter - som den uppmärksamme läsaren redan noterat - Stefan Larsson. Jag läste Teknisk Fysik här vid Umeå Universitet mellan höstterminen 1990 och våren 1996. Denna utbildning startade så sent som 1988, så jag tillhör med andra ord de tidiga pionjärerna härifrån.

Bor numera i småstadsmetropolen Sundbyberg strax utanför det pulserande Stockholms City.

Under hösten -95 gjorde jag mitt examensarbete vid Bofors Missiles i Karlskoga.

Karlskoga kändes dock inte som min plats på jorden, så jag tog istället jobb i Hufvudstaden, närmare bestämt vid Celsius Tech Systems i Järfälla, där jag började i slutet av maj -96.

I januari -99 tog jag steget till den evigt (?) expansiva mobiltelesektorn, och tog anställning vid  MSI som bl.a ägnar sig åt att optimera de mobilnät som finns i drift hos olika operatörer, och inom detta område kommer jag in.

Förutom att studera (som alltför ofta kanske kommit i andra hand) involverade jag mig under studietiden i diverse aktiviteter i Studentkåren och festfixeri (mest av det senare mot slutet). Jag är bland annat med i, en organisation för "män" som tror sig kunna laga mat och gärna gör det.

Vårterminen -94 tillbringade jag som Erasmus-utbytesstudent vid Vrije Universiteit i Amsterdam, Nederländerna.

Om du inte har alltför bråttom - gör ett besök hos min lillebror Anders, som förresten även han valt banan mot framgång, och alltså även han läser Teknisk Fysik.

Ibland kan det vara nödvändigt att vara en smula bizarr

Ett nyväckt intresse hos mig är motorcyklar

Ett annat intresse jag har är jakt


Senast ändrad 2002-11-07
Stefan Larsson
sl@acc.umu.se
stefan.larsson@home.se