Abisko nationalpark  

Utrustning

Vad för sorts utrustning som kan behövas på en fjällvandring kan vara svårt att komma på för en oerfaren vandrare. Här nedan finns en packlista, som består av allt som jag brukar ha med mig på en vandring samt lite mer utrustning som kan behövas i vissa fall.

Basutrustning
Köksutrustning
Sjukvårdsartiklar
Toalettartiklar
Kläder
Övrig utrustning