Grumlig poesi

Södra Västerbottens Kustland

Jan Wolf-Watz

Norstedts, 1997

Jan Wolf-Watz har kallat sin debutdiktsamling "Södra Västerbottens Kustland". Det för närmast tankarna till naturlyrik, och en del sådant hittar man också; hjortronmyrar, älvar och fårade ansikten med skäggstubb. Men de flesta av Wolf-Watz dikter rör sig på ett mycket mer abstrakt plan. Bilderna han frammanar är tvetydiga och svårtolkade, som till exempel i raden "Lyckan odlar naglar, släckta sniglar mjuknar i marschaller".

När flera sådana strofer staplas på varandra blir sikten lätt grumlig. Visst har Wolf-Watz en poetisk känsla. Flera av dikterna är rytmiska och melodiska på ett finstämt sätt, men för mig sammanfogas aldrig de suddiga bilderna till någonting klart.