Rakt på sak om övergrepp

Slå tillbaka

Petra Östergren

Natur och kultur, 1998

Petra Östergrens bok "Slå tillbaka - handbok i självförsvar för kvinnor" har nu kommit ut i en andra upplaga. Det är en välkommen händelse, för bokens huvudmål - att lära kvinnor att försvara sig mot övergrepp - är lika aktuellt idag som någonsin. 1995 anmäldes 1 700 fall av våldtäkt i Sverige och över 4 000 fall av sexuellt ofredande. Hur stora mörkertalen är vet ingen.

"Slå tillbaka" är inte bara angelägen utan även välskriven och rakt på sak. Titeln till trots så utgör de rena stridsteknikerna endast en förhållandevis liten del av boken. För att kunna försvara sig effektivt, menar Östergren, så måste man först befria sig från en rad vanföreställningar, till exempel den att eftersom män är fysiskt starkare än kvinnor så är allt motstånd meningslöst. Mycket av texten ägnas därför åt att ge bakgrundsinformation om våldet och åt att träna upp mentala och verbala försvarsstrategier.

Detta gör att boken kan läsas av alla som vill orientera sig om de här problemen, oavsett om de själva känner sig hotade av det sexuella våldet eller inte.