Tekno-sekter och nervgas

Sekten vid världens ände

David E. Kaplan & Andrew Marshall

Bonniers

Aum Shinrikyo, den japanska sekt som spred nervgas i Tokyos tunnelbana den 20:e mars 1995, var den första högteknologiska terroristsekten. De visade att det är möjligt för extrema undergångssekter, inte bara att locka till sig tusentals medlemmar, utan även att framställa förbjudna kemiska och biologiska vapen.

Aum började som vilken annan sekt som helst, med kurser i meditation och självförverkligande, som skulle lära deltagarna att utnyttja sina "psykiska förmågor". Sektens paranoida ledning började dock snart förfölja avhoppade medlemmar och kritiska journalister med allt mer maffiaartade metoder. Efter ett fiaskoresultat i de japanska valen, där man ställde upp som eget parti, tog Aum slutligen steget fullt ut och förklarade krig mot samhället.

Organisationen hade speciellt inriktat sig på att värva unga lovande forskare från universitet i Japan och Ryssland. Med hjälp av dessa och de sammanlagt 6 miljarder kronor som organisationen hade fått i gåvor av sina medlemmar började de bygga upp en arsenal. Huvudbosättningen vid Fuji fylldes snart av biologiska och kemiska vapen som mjältbrand, botulinus, q-feber, senapsgas, sarin, fosgen och vätecyanid. De experimenterade också med hallucinogena preparat och barbiturater som injicerades i sektmedlemmarna under speciella initieringsriter.

Det stora flertalet av Aums 40 000 medlemmar var omedvetna om dessa förberedelser och i sina predikningar betonade gurun Shoko Asahara alltid den buddhistiska icke-våldsprincipen. Kanske var det därför polisen dröjde så länge med att agera, trots de många anmälningar som gjordes mot Aum. I "Sekten vid världens ände" berättar David E. Kaplan och Andrew Marshall om Aums planer på att döda hundratusentals människor och genomföra en statskupp i Tokyo. Beskrivningen av den allt galnare sektens experiment med hjärntvättande droger och futuristiska massförstörelsevapen är lika underhållande som en science fiction-roman. Men det är inte längre science fiction.