Regler --- ett brott

Regler --- ett brott

T—roddur Poulsen

Wahlström & Widstrand, 1997

Inbäddade, som vi är, i det anglosaxiska kulturflödet, glömmer vi ibland bort våra närmare grannar. En sådan är T—roddur Poulsen, född och uppvuxen på Färöarna, som först nu blivit översatt till svenska.

Bokens färöiska originaltitel "Reglur --- eitt brotsverk" är dubbeltydig och kan förutom "Regler --- ett brott" även översättas med "Rader --- ett sönderbrutet verk".

De båda möjliga betydelserna ger tillsammans en ganska god bild av boken. Poulsen försöker bryta sig fri från litterära regler och konventioner, med en text som är sammanfogad av en mängd lösbrutna textstycken. Tagna var och en för sig ser dessa texter ut som små prosalyriska dikter, fyllda av galna infall och underfundig humor.

Jag har också gjort djurförsök. Jag arma syndare. När jag hade skrivit en dikt brukade jag läsa upp den för fiskarna i akvariet. Men sista gången dog en mal, som annars är en ovanligt seglivad fisk. Dikten - som var ett ode till dammsugaren - kastade jag i papperskorgen. Nu läser jag bara upp mina nyskrivna dikter för döda ting - bilar och skottkärror t ex.

Trots den briljans som skrimrar förbi i detaljerna ger boken som helhet ändå en känsla av otillfredsställelse. Jag söker ett drivande tema, en vilja att berätta något eller en antydan till handling, men hittar ingenting annat än en samling litterära one-liners. Kanske beror det delvis på att en del nyanser gått förlorade vid översättningen. Det är inte bara i titeln som Poulsen utnyttjar ordens dubbla betydelser och sådana ordlekar är, som bekant, notoriskt svåra att översätta.