Föredömligt kort

Nyckeln till Internet

Annika Granholm (red.)

Nordstedts, 1995

Att de elektroniska nätverken aldrig kommer att ta död på de konventionella böckerna, visas väl inte minst av den mängd böcker som behandlar just Internet. Intresset för Internet, hos studenter och andra, växer exponentiellt, vilket gör detta till en särdeles lukrativ marknad. De senaste åren har det funnits en tendens sådana här böcker att svälla upp till mastodontverk av typen: "Allt du aldrig någonsin behövt veta om Interne". I det sammanhanget känns den här korta boken som en frisk fläkt. Det kortare formatet har man uppnått genom ett koncist språk och genom att koncentrera sig på hur Macintosh och PC-användare praktiskt kan använda sig av Internet. Djupare detaljer har förvisats till marginalen, eller till uppföljarböcker, som t ex "Nyckeln till World Wide Web".

Layouten är fräck, vilket gör boken lätt och rolig att läsa. Som introduktionsbok är den utmärkt. Den som redan använt Internet ett tag har inte så mycket nytt att hämta, utan kan gott nöja sig med att snyltbläddra i bokhandeln.