Användbar referensbok

Nyckeln till din egen hemsida på Internet

Dan Josefsson

Norstedts, 1996

Studenter som går med i Teknologsektionens Datorförening (50 kr/termin) har möjlighet att uppnå den högsta nivån av hipphet som IT-samhället kan erbjuda - en egen hemsida. Det enda hindret är alla de mer eller mindre kryptiska koder (t ex <A HREF="#toc">) som man måste lära sig för att få hemsidan att se ut som man vill.

Programmerarna som kom på alla de här koderna tyckte att de var väldigt fiffiga eftersom hemsidorna kunde läsas och skapas av alla de olika datormärken som fanns uppkopplade på Internet. Det må vara hur det vill med den saken, för vanliga människor tornar de här koderna upp sig som ett hinder.

Nu finns det visserligen redigeringsprogram, som kan hjälpa en att konstruera sidorna, men den som inte vill drabbas av problem bör ändå ha en viss kunskap om vad som ligger bakom. Då kan man använda sig av den här boken som behandlar ämnet både uttömmande och pedagogiskt, även om den värdefulla sammanfattningen av alla kommandon är ganska svårläst.

Boken försöker ta upp det allra senaste, men eftersom det här är ett område på utvecklingsfronten så kommer den förr eller senare att bli ofullständig. Som en introduktionsbok eller referensbok är den dock mycket bra och med den i handen ska det inte vara något större problem att snickra ihop sin första hemsida. Egentligen återstår bara en sak. Att ha någonting att säga.