Inte bara för datornördar

Microslavar

Douglas Coupland

Koala Press, 1996

Koala Press är ett förlag som har specialiserat sig på unga författare med hög hipphetsfaktor. Då är det naturligtvis helt rätt att ge ut Douglas Couplands bok Microslavar. Coupland, som myntade begreppet Generation X, tar i den här boken sig an ett nytt generationsfenomen - datanördarna.

Datorbranschen har länge utmålats som vår tids "wild frontier", varåt dagens unga lycksökare kan rikta sina vaskpannor. Med bokens titel vill Coupland antyda att detta är en sanning med vissa modifikationer. När vi möter huvudpersonen Daniel och hans vänner så är de alla anställda på Microsoft, där de utför föga kreativa uppgifter, som att leta efter fel bland de miljontals rader programkod som bygger upp Microsoft Word.

Trots att arbetet är monotont och oglamoröst, så ger det ändå en viss intellektuell tillfredsställelse. Och det är denna lilla kick som huvudpersonerna, som alla är mycket intelligenta, har byggt upp sina liv kring. De arbetar dygnet runt, bor i företagets gruppbostäder och har inga andra mänskliga relationer än till dem i samma arbetskorridor.

Om Douglas Couplands förra roman Livet efter gud, var liten till formatet och välansad i språket, så tillåter han sig här betydligt större utsvävningar. Han kan fylla flera sidor med ren gibberish eller bara ettor och nollor och de e-brev som huvudpersonerna skickar till varandra redovisas ordagrant, med stavfel och allt. Experimentlustan skvallrar om en berättarglädje som drar med sig läsaren.

När det gäller den tekniska jargongen så har Coupland fångat den perfekt och det är en ren njutning att läsa. Roligt är det också. Till exempel när en av huvudpersonerna i ett ömt ögonblick säger "Det finns bara så mycket jag vill glömma, Dan. Jag trodde jag skulle bli en read only-fil. Jag trodde aldrig jag skulle bli... interaktiv." Douglas Coupland walraffade på Microsoft i flera månader innan han skrev boken och det har nog gett resultat.

Couplands bok är dock mer än bara jargong. Datanördar är ju människor som alla andra (även om det är svårt att tro ibland) och de känslor och konflikter som de ställs inför är eviga. Så den här boken kan nog läses även av den som inte är speciellt intresserad av den nya tekniken. Men den som, i likhet med mig, kommer på den roliga idén att skicka brev till huvudpersonens e-post adress, danielu@microsoft.com, måste jag göra besviken. Den adressen existerar nämligen enbart i Couplands fantasi.