Bröllop i cyberrymden

leva.online

Sherry Turkle

Norstedts, 1997

Jag närmade mig "leva.online" med viss skepsis, i tron att det skulle vara ännu en av alla dessa meningslösa och intetsägande böcker om "hur bra det är med IT". Till min förvåning fann jag i stället att det var en genomtänkt och välskriven bok. Författaren Sherry Turkle, doktor i sociologi och psykologi, har med stor skärpa studerat hur datorrevolutionen påverkar vårt sätt att se på oss själva och omvärlden.

Turkle ser tydliga kopplingar mellan den senaste utvecklingen på datorområdet och de postmodernistiska teorierna. Till exempel diskuterar hon den upplösning av begreppen "jag" och "verklighet" som oundvikligen uppstår när en person ägnar allt mer av sin tid åt att spela en rollperson i en datorbaserad äventyrsvärld (eller MUD). Vi får bland annat möta Stewart, en hjärtsjuk trettiofyraårig forskarstudent, som periodvis MUDdade upp till 14 timmar per dygn. Genom sitt virtuella MUD-bröllop kunde han få litet av den ömhet som saknades i hans riktiga liv, men glädjen över detta vändes till bitterhet när han insåg att han aldrig skulle kunna få samma framgång i den verkliga världen som han hade haft i cyberrymden.

Även begreppen "liv" och "intelligens" blir enligt Turkle allt svårare att definiera. Vi får till exempel möta forskare som har skapat artificiella världar där datorprogram som kan föröka sig och mutera tävlar med varandra om CPU-tid och minnesutrymme --- datorvärldens motsvarighet till föda.

Stundtals känns boken litet utan riktning. Det kan vara svårt att hitta en löpande röd tråd genom de olika ämnen som Turkle tar upp. Men när allt kommer omkring kanske inte det spelar så stor roll. Det är ett nöje att ta del av Turkles genomtänkta analyser, oavsett vilket ämne hon behandlar.