En angelägen debatt

Hellre fattig än arbetslös?

Per Wirtén

Norstedts, 1997

En del samhällsdebattörer menar att det bästa sättet att lösa arbetslöshetskrisen är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Flexibilitet är i detta fall samma sak som sänkta minimilöner och en försvagad arbetsrätt, åtgärder som tänks öka företagens vilja att nyanställa. Den här verklighetsbeskrivningen försätter politikerna i en prekär situation. De har att välja mellan två onda ting; antingen en fortsatt hög arbetslöshet med alla dess sociala problem eller ett modernt ståndssamhälle av amerikansk modell.

"Hellre fattig än arbetslös?" handlar om just denna konflikt. Journalisten Per Wirthén har rest runt i USA, gjort intervjuer och skrivit ned sina funderingar. Resultatet är en personlig skildring av hur det amerikanska arbetsmarknadssystemet fungerar. Vi får möta framtidsoptimistiska ingenjörer med välbetalda jobb i den expanderande informationsindustrin, men också det som i USA kallas för "the working poor" --- arbetare med minimilöner, 48 timmars semester och en ständig rädsla för att bli av med sina jobb.

Wirtén tar inte själv ställning i konflikten. I stället försöker han med sitt lågmälda resonerande stimulera läsaren till att själv tänka över problemen. Skulle en försämrad arbetsrätt leda till en minskning av arbetslösheten och skulle den minskningen i så fall vara värd priset?

Det är onekligen ett svårt problem han brottas med, men i slutet av boken uttrycker Wirtén ändå någon slags förhoppning om att "det goda" i den amerikanska modellen, skall kunna separeras från "det dåliga". Kanske, menar Wirtén, kan Sverige stimulera kreativitet och entrepenörsanda utan att skapa ett nytt låglöneproletariat.

Vi får hoppas att han har rätt.