Levande retorik

Heder och påverkan

Maria Karlberg & Brigitte Mral

Natur och Kultur, 1998.

Kanske kan det ibland kännas som om de stora folktalarnas tid är över. Att så inte är fallet demonstreras tydligt i Maria Karlberg och Brigitte Mrals bok "Heder och påverkan". Med hjälp av en analysmodell i sex steg, som redovisas utförligt i bokens första halva, analyserar de flera exempel på modern retorik, till exempel Bill Clintons tal till nationen, Ulf Ekmans predikningar och Mona Salins försvarstal efter kontokortsaffären.

Bokens analyser är sunda, förnuftiga och - kanske just därför - ganska tråkiga. Författarnas teorier väcker egentligen aldrig någon förundran eller förvåning i mig och det känns som om den riktiga tankeskärpan saknas. Slutsatser som att Independence Day kan ses som en amerikansk propagandafilm och att McDonalds vill ha unga och vackra människor i sina reklamannonser är visserligen rimliga, men innehåller inte direkt några banbrytande tankegångar.

Det bästa med den här boken är i stället att den innehåller flera av de originaltexter som Karlberg och Mral har baserat sina analyser på. Vi hittar till exempel transkriptioner av Clintons, Ekmans och Salins tal. När man läser dessa texter förstår man att vältaligheten, även om den ibland försummas, är långt ifrån död. Skrivna som de är av verkliga experter, missar inte talen ett tillfälle roa, undervisa, övertyga eller predika. Vid sidan av så välformulerade texter är det kanske inte att undra på att bokens övriga innehåll känns en smula torftigt.