Guds död

Guds moral

Thomas Anderberg

Nya doxa, 1997

Teodicéproblemet kan i korthet sägas vara: Om Gud är allsmäktig och helt igenom god - varför måste jag då äta upp min kålsoppa? Detta är en fråga som länge har gäckat religionsfilosofer, men även moderna författare, som Thomas Anderberg, kan intresseras av det.

I den här boken tar han steg för steg upp de argument som har framlagts för att Gud trots allt är god och visar att de alla är ogiltliga. Det går till exempel inte att hänvisa till människans fria vilja eftersom Gud hade kunnat gjort vår fria vilja god (Gud själv har ju en fri vilja som är god). Inte heller kan man skylla på vår okunskap eftersom vårt lidande ju ändå är reellt och det hur som helst är Gud som har gjort oss okunniga.

På liknande sätt fortsätter boken att resonera. Det är intressant, men den torra argumentationen fram och tillbaka blir till sist en aning tröttande. Under den ytliga ordströmmen finns dock ett dovare ackord - berättelsen om hur Anderberg gradvis förlorar sin gudstro i mötet med världens ondska. Speciellt i efterskriften framträder hans saknad, övergivenhet och vilsenhet som en kristallklar, vacker smärta.