Välskriven introduktion

Grekiska filosofer

W. K. C. Guthrie

Nya Doxa, 1999

W. K. C. Guthrie skrev boken "The Greek Philosophers" redan 1950, men det är först nu, nästan 50 år senare som boken kommer ut i svensk översättning. Boken ger en kortfattad introduktion till de viktigaste grekiska filosoferna. På strax under 150 sidor går författaren igenom tankarna hos bland annat Anaximandros, Pythagoras, Herakleitos, Demokritos, Sokrates, Platon och Aristoteles.

I en så komprimerad framställning förväntar man sig kanske att mycket skall bli rumphugget, men sådana förväntningar kommer snart på skam. Det är klart att Guthrie inte kan ta upp allt som dessa tänkare har tänkt, men där han har skurit har han gjort det med urskiljning.

Guthries största förtjänst ligger ändå i hans förmåga att sätta in varje filosof i sitt sammanhang. För sanningen att säga så verkar ju mycket av det som de stora filosoferna skrev vara rena stolligheter i en modern människas ögon, till exempel Parmenides påstående att rörelse inte existerar eller Thales idé om att allting består av vatten. Men dessa filosofer levde ju inte i vår moderna värld, och Guthries genomgång av hur språket och tankelivet såg ut vid den tidpunkt då de verkade gör även så befängda tankar både begripliga och rimliga.

Efter att ha läst Guthries bok framstår grekerna mindre som dogmatiska systembyggare och mer som skarpsinta och debattlystna kunskapsälskare. Det är något som jag tror att de själva skulle ha varit nöjda med.