Globaliseringsmyten

Globaliseringsmyten

Johan Ehrenberg

Norstedts, 1998

Johan Ehrenberg, chefredaktör för tidningen ETC, framstår allt mer som en av vår tids mest intressanta politiska journalister. I "Globaliseringsmyten" gör han en kritisk granskning av den bild av Sveriges ekonomi som spritts av politiker och media under de senaste åren och visar hur den på punkt efter punkt innehåller rena felaktigheter och uppgifter ämnade att vilseleda.

Det som fått ge namn åt boken är myten om "globaliseringen". Det är ett vitt begrepp, men kärnan i myten är att politikerna inte har någon möjlighet att bestämma över samhällsutvecklingen i en värld med en globaliserad ekonomi. Om politikerna ändrar villkoren för företagandet i Sverige, så behöver företagen bara flytta produktionen till något annat land.

Ehrenberg menar att världen alltid har varit global, och att inga drastiska förändringar gjort den mer global idag än för tjugo år sedan. Det är inte globaliseringen som har gjort att politiken har förlorat makt, politikerna har själva avsagt sig makten, genom att medvetet undvika att försöka kontrollera och styra den ekonomiska utvecklingen, genom att lämna över ansvaret för ekonomin till riksbanken och låta politiken dikteras av EUs konvergenskrav. I verkligheten är politiken inte alls maktlös. Företagen har alltid varit beroende av det offentliga, som kan gå in och rädda banker i kris, börser i kris eller satsa långsiktigt på utbildning, forskning, utveckling och infrastruktur.

Även statsskulden behandlas av Ehrenberg. I den offentliga debatten redovisar man alltid statens skuld utan att säga något om statens finansiella tillgångar (på ca 840 miljarder). Man redovisar alltså bara minussidan av ekvationen, när man i själva verket borde göra en balansräkning. Om man gör det, det vill säga även räknar med statens tillgångar, så visar det sig att Sverige har den _näst lägsta_ stadsskulden inom EU.

Sveriges stadsskuld har aldrig varit något hot mot vår ekonomi. I stället har den fungerat som ett politiskt instrument, ett sätt att motivera de meningslösa nedskärningarna i den offentliga sektorn. Meningslösa - eftersom de inte har någon större effekt på Sveriges ekonomi. Att betala A-kassa och socialbidrag är nästan lika dyrt som att betala lön till en offentliganställd. Den svenska arbetslösheten, menar Ehrenberg, beror till stor del på dessa nedskärningar (som inte ger några besparingar). Arbetslösheten är alltså medvetet skapad av politikerna. Syftet är att hålla nere informationerna.

Säkert finns det de som vill bestrida en del av Ehrenbergs påståenden och en sådan debatt har alla förutsättningar att bli både tankeväckande och intressant. Huvudsaken är i varje fall att de här frågorna faktiskt tas upp till debatt och att vilseledande information, som talet om stadsskulden, inte blir till en allmänt accepterad sanning.