Optimism trots allt

Det är aldrig försent att få en lycklig barndom

Ben Furman

Natur och kultur, 1998

"Det är aldrig förset att få en lycklig barndom" är den tankeväckande titeln på den finländske psykologen Ben Furmans nya bok. I den vill han utmana den traditionella föreställningen att barndomsupplevelserna har en avgörande betydelse för vår psykologiska utveckling. Den som har haft en olycklig barndom är inte för den skull dömd på förhand, menar Furman.

Visst finns det en viss statistisk korrelation mellan problem i barndomen och problem senare i livet - barn till missbrukare löper till exempel en ökad risk att själva bli missbrukare. Men det betyder ju inte att alla missbrukarbarn tar efter sina föräldrar - bara en liten del blir själva beroende. Det betyder inte heller att alla missbruksproblem kan härledas tillbaka till uppväxttiden.

I stället för att stirra sig blind på de statistiska sambanden har Furman valt ett annat perspektiv - att undersöka vilka krafter i människan som får oss att klara oss, trots svåra upplevelser. Genom tidningsannonser har han kommit i kontakt med 300 personer som klarat sig bra i livet trots svåra uppväxtförhållanden och det är deras brev som bildar stommen i boken. Brevskrivarna berättar om vad de har lärt sig av sin hårda uppväxt och vad de har gjort för att senare i livet få uppleva sådant som de gått miste om i sin barndom.

Furmans bok ska nog inte läsas som en vetenskaplig utredning av barndomens betydelse. I stället är det en berättelse om mänsklig livskraft, hur vi kan klara oss ur svåra situationer och vända negativa upplevelser till någonting positivt. På det sättet kan den fungera som en källa till optimism för oss alla.