Knarksyner i hjärnan

Den gröna teorin

Matti Bergström

Wahlström & Wikstrand, 1997 (2:a uppl.)

I "Den gröna teorin" har Matti Bergström (som brukar presenteras som "hjärnforskaren" när han deltar i TVs debattprogram) tagit sig an en svår uppgift. Han försöker beskriva en sorts metafysisk resa genom sin egen hjärna, där han stöter på osynliga varelser, gamla gubbar och foster i organiska kuvöser. I förordet framgår att Bergström försöker säga någonting intressant om hjärnan, ja, kanske till och med om livet i sin helhet, men tyvärr har historien alltför mycket av knarksyn över sig för att man skall förstå vad. Och det är svårt att upprätthålla intresset för de löst sammankopplade händelserna någon längre tid.