Den globala kapitalismens kris

Den globala kapitalismens kris

George Soros

Norstedts, 1999

I och med sovjetstatens sönderfall uppnådde den globala kapitalismen fullständig världsdominans som ekonomisk ideologi. Men detta är, menar den världsberömde finansmannen George Soros - själv kapitalist och mångmiljardär, inte någonting som vi ohämmat bör glädjas över.

I traditionell nationalekonomisk teori ses ofta marknadskrafterna som strävande mot en naturlig jämviktspunkt, där priset på en vara svarar mot den allmänna uppfattningen om dess värde. I "Den globala kapitalismens kris" visar Soros att denna jämvikt är bedräglig. Eftersom ett företags framgång delvis bestäms av dess aktiekurs och kredittillgänglighet - faktorer som i sin tur beror av investerarnas fördomar och förväntningar - så är ekonomin en plats där drömmar faktiskt blir till verklighet. Om tillräckligt många tror att ett företag går dåligt, så kommer det förr eller senare att börja gå dåligt.

Detta förstör tankarna om jämvikt och skapar en instabilitet som kan leda till kriser. Och när det händer gör det ömsesidiga ekonomiska beroendet att krisen snabbt sprider sig över världen. Soros använder här Asienkrisen som ett aktuellt exempel.

För att stoppa kriser och återföra stabilitet efterlyser Soros kraftfulla politiska åtgärder. Problemet är att det inte finns några världsomfattande institutioner som är tillräckligt starka för att genomföra dessa. Vi har en global ekonomi, men saknar en global politik och ett globalt samhälle som kan ta kontrollen över marknadskrafterna när de löper amok. Detta i kombination med att marknadsvärden blir allt viktigare på bekostnad av andra mänskliga värderingar skapar ett verkligt hot mot de öppna och demokratiska samhällssystemen.

Tyvärr ger Soros bok inte intrycket av att vara speciellt genomarbetad - vilket förstås kan ha att göra med att den planerades, skrevs och trycktes på mindre än två månader. Den innehåller till exempel en hel del upprepningar och resonemangen blir ibland svamliga och oklara.

Men även om upplägget haltar så känns det ändå som en angelägen bok. Visst har bristerna i det kapitalistiska systemet påpekats förut, men argumenten får onekligen en annan tyngd när de framförs av en av dess främsta företrädare.