Historier och historia

Den där var inte dum

Bert Fredriksson

Akademikermedia, 1995

I "Den där var inte dum" har Bert Fredriksson kombinerat en beskrivning av universitetens historia med kåserier och anekdoter ur universitetslivet. Resultatet är en liten skrift som både är underhållande och informativ. Roligast är att läsa om det eccentriska beteende som vissa professorer kunde uppvisa vid de muntliga tentamina. Samtidigt är det skrämmande hur utelämnade studenterna var åt examinatorns godtycke.

En professor examinerade till exempel sina studenter genom att ställa 20 detaljfrågor av typen "Vad hette greve Vronskijs häst i Anna Karenina?" och betygsatte sedan studenterna efter antalet rätta svar. En annan hade som princip att aldrig ge kvinnliga studenter bättre betyg än godkänd.

Det känns trösterikt att sådana avarter inte finns kvar i universitetsvärlden längre, även om de sista resterna av dem inte är helt bortspolade ännu.

Jag tror att det kan vara nyttigt för alla studenter att känna till litet om universitetens historia. Det långa tidsperspektiv som boken anlägger gör att universitetet, som ofta tycks vara en orubblig grå marmorkloss, i stället framstår som en dynamisk och föränderlig institution, som bytt skepnad flera gånger under de senaste århundradena. Kanske kan den bilden ge kraft och hopp åt dem som kämpar för att komma till rätta med dagens orättvisor och problem.