Intressant om det nya Europa

Café Europa

Slavenca Drakulic

Norstedts, 1996

Ännu i dag, efter kommunistregimernas fall, när McDonalds har öppnat restauranger i Moskva, finns stora skillnader kvar mellan Öst- och Västeuropa. De gamla diktaturerna har lämnat efter sig samhällsstrukturer och kulturella mönster, som är svåra att bryta ner.

Dessa skillnader är utgångspunkten för Drakulics kåserier. Ofta börjar hon med en vardaglig observation: Varför behandlas östeuropéer så illa i de västeuropeiska passkontrollerna? Varför är utkanterna av Warszawa fulla av halvfärdiga jättehus i betong? Varför är de rumänska toaletterna så äckliga? Svaren på dessa enkla frågor utvecklar hon sedan mästerligt till mer generella idéer.

Drakulic är född i Jugoslavien, men numera bosatt i Sverige. Kanske är det just detta, att hon har erfarenhet av båda världarna, som har gjort hennes iakttagelseförmåga så kristallklar.

Slutsatsen som dras i de många roliga kåserierna är likväl dyster. Fastän de Östeuropeiska länderna numera kallar sig demokratier, så saknas demokratiska traditioner. Tjänstemännen är fortfarande lika otrevliga. Kapitalvaror smugglas fortfarande in från Väst. (Numera kan man visserligen köpa dem även utanför berusjkorna, men konstiga tullar och övervärderade valutor gör att det blir billigare att smuggla.) Och historien skrivs fortfarande om, när Kroatiens nya herrar försiktigt retuscherar bort koncentrationslägren och Ustasas krigsförbrytelser ur sitt förflutna.

Den här boken är oumbärlig för alla som är intresserade av vad som händer i det nya Europa.