Zenholistiskt Weckoblad

Det Zenholistiska Weckobladet, tidningen för alla metafysiker producerades under 15 intensiva veckor, när jag fortfarande gick på gymnasiet. Här får tidningen sitt revival tack vare de elektroniska motorvägarna. Merparten av materialet är skrivet av mig, men följande personer har också bidragit: