Att angöra en brygga

Den som menar att konstens uppgift är att imitera livet, måste hålla med om att livet ändå är sin bästa imitation. Och den som menar att konstens uppgift är att kommentera och analysera livet, ska finna att livet många gånger kommenterar sig självt. Och fastän detta lilla snitt ur verkligheten, inte innehåller vare sig alkoholister, mentalpatienter eller incestuösa relationer, och fastän aktörerna kommer ut ur det utan att ha förändrats det minsta, omedvetna om att de ens deltagit i ett drama, kokar det under den mörtbestänkta vattenytan.

GUSTAV Yngre bror
NIKLAS Äldre bror
MAMMA Brödernas mamma
FARMOR Brödernas farmor
FARFAR Brödernas farfar

FARMOR Är det den här breda som vi brukar ha?
FARFAR Den har väl ramlat nu, cementstolpen där ute.
FARMOR Har han det?
FARFAR Jo.
FARMOR Jamen vi bara... vi lägger bara ut den provisoriskt. Har du bocken där?
FARFAR Ja. Det är väl två man som ska bada, det passar väl bra som verktyg.
FARMOR Jag har ett minne av att den där bocken flyter.
FARFAR Ja, om man inte håller reda på den. Man får ju stå och hålla ner han, två man.
FARMOR Hallå, är ni klara?
GUSTAV Japp.
FARMOR Kom då. Två man håller den, bocken, medans vi lägger på bryggan.
NIKLAS Ja.
GUSTAV Två starka män.
FARMOR Två starka killar.
MAMMA Är det ni det?
FARMOR Ja. Den där bocken ska ut i vattnet.
MAMMA Såg du att du hade bad...? Att jag hade packat badbyxor?
FARMOR Ni få ta på er badbyxor. Vänta ska jag hjälpa dig med den där. Den är så tung.

* * *

FARMOR Ni skulle ju ha haft gummistövlar.
FARFAR Kan du lyfta litet där.
NIKLAS Här nere?
FARFAR Nja, inte behöver du ta nere..
FARMOR Du får ta uppe.
FARFAR Ta bara under.
FARMOR Uppe.
FARFAR Så får du den förbi stenarna här.
FARMOR Akta nu så att du inte halkar.
FARFAR Jamen flytta den en bit till så inte du...
FARMOR Nu kan du inte gå ut nå längre.
FARFAR Å du ser du ska lyfta upp den på stenarna här...
FARMOR Och så vända den.
FARFAR ...så lägger vi omkull den.
NIKLAS A, a, ao, oj.
FARMOR Oj. Det är för tungt för Nicke.
NIKLAS Nej, men det är en massa stenar här... Ska vi... ska vi vända han nu?
FARFAR Ja, men vi ska ha den på dom här stenarna.
NIKLAS Mmm, det var det jag tänkte.
FARFAR Du har någon fyrkantig sten därute. Du kan lägga han ute i hörnet. Ser du det?
NIKLAS Ja.
FARFAR Får vi se om vi kanske måste skjuta ner den, så att den kommer utanför den litegrann. Så att den blir rakare. Sådär, kanske det går att lägga ned den.
FARMOR Egentligen skulle ni ha tagit på er badbyxor.
FARFAR Blir det bra nu därute.
FARMOR Oooh! Du måste ju lägga sten här.
NIKLAS Ska jag lägga stenar därunder.
FARFAR Nej, men inte behöver du det. Det är ju sten därunder.
NIKLAS Nej, det är ingen sten här.
FARFAR Jo, det är det. Nog är det väl sten där.
FARMOR Men du behöver ju inte... oj...
MAMMA Snart badar farfar.
FARMOR Jaa, he he...
FARFAR Men nu ska bocken dit ut.
FARMOR Bocken bruse skall dit.
MAMMA Var?
FARMOR Utanför.
FARFAR Nu har den där stenen ramlat om.
FARMOR Den är lätt. Nicke, kom och ta i bocken här.

* * *

FARFAR Det är bra då man köper en spets. Dom bits inte.
MAMMA Näe.
FARFAR Dom sticks.
MAMMA Jaa. Jo, det är bra. Om man är rädd för hundar, så ska man köpa spets.
FARFAR Dom bits ju inte. Dom sticks.
FARMOR Ska du gå efter nästa brygga då? Nej, jag tycker nästan att Nicke skulle ha badbyxor på sig innan han plurrar.
FARFAR Går den där att ställa utanför den där storsten.
FARMOR På djupet.
NIKLAS Där är det djupt.
GUSTAV Vi måste ta på oss badbyxor.
FARMOR Ja, ni måste ta på er badbyxor.
MAMMA Ta på er badbyxor.
FARMOR Punkt slut. Lämna det där och så skyndar ni er upp, tycker inte du det?
NIKLAS Nej.

* * *

FARMOR Oj. Här kommer farfar.
FARFAR Ja, det har varit litet olika anordningar här, jag inte vet vilken...
FARMOR Den såg litet rapplig ut.
FARFAR Om vi ska, om vi ska ta den här, för den ligger på bryggan tvärs över.
FARMOR Gå försiktigt nu så du inte plurrar. Jag har inga reservkläder.
NIKLAS Den står inte på botten den här. Den bara flyter.
FARFAR Jo men den sjunker ju när vi lägger den här på.
FARMOR Det är bryggan som ska göra det. Men du får nog gå och hålla i den dära. Och så får han lyfta dit den.
GUSTAV Vad ska jag hålla i?
FARMOR Akta nu är byxorna blöt, snart. En decimeter till.

* * *

FARMOR Ja, gör det. Ta av dig allting. Du behöver inte...
NIKLAS Nej, jag måste gå och ta på mig badbyxorna.
FARMOR Ja, gör det.
MAMMA Gör det.
FARFAR Men du skulle ha haft han andra vägen
NIKLAS Va?
FARFAR Vi brukar ha den här ute här.
FARMOR Ska vi vända han medans dom byter om då. Den flyter väl den å?
FARFAR Det får vi ju hoppas.
FARMOR Ska jag ta emot den där? Oj, uh.
GUSTAV Ta fram mina byxor å Nicke!
FARMOR Nu, så där.
FARFAR Alla sätt är bra utom dom dåliga.

* * *

FARMOR Du kan lägga den där där. Nu kommer det.
FARFAR Det beror på hur mycket vatten man vill ha i skorna.
FARMOR Har du blivit... blött upp dig?
FARFAR Nej, jag har inte gjort det än.
MAMMA Än?
FARFAR Men om man går dit då blir man blöt om fötterna.

* * *

FARFAR På bocken.
NIKLAS Ja.
FARFAR Men en går på den här sidan. Å en går där.
NIKLAS Förbaskat!
FARFAR Ni får lägga han litet snett hitåt.
FARFAR Pröva hur djupt ni kan trycka ner han och få han under.
NIKLAS Aj aj aj.
GUSTAV Ska jag lyfta?
FARMOR Akta fingrarna nu.
GUSTAV Bryggan?
FARFAR Ni måste gå längre ut för å lyfta.
GUSTAV Men jag skulle helst vilja doppa mig först.

* * *

FARFAR Men gå utanför plankan med han helt enkelt, vad ska du under för?
NIKLAS Varför är det spindlar i vattnet?
FARFAR Och sen drar ni in den.
GUSTAV Det är litet kallt.
FARFAR He, he, är det fegisar?
GUSTAV Nej, jag måste doppa mig nu, så att jag får...
FARMOR Det blir varmare efter en stund.
GUSTAV För det är då man som får... Ett, två, tre och sextiofem.
FARFAR He, he!
GUSTAV Huh! Så! Nu!
NIKLAS Hooohh, nu blåser det kallt. Vad gör du? Nu får jag ju inte...
FARFAR Nu vart det en stark man.
GUSTAV Ska jag sätta ner den?
FARFAR Ja, nu skickar du mot Nicke. Och så nu vickar ni ner den och försöker få han till å stå på bena.
NIKLAS Men du måste ju få in den där under här.
FARFAR Nej, han ska ha bocken litet utåt.
GUSTAV Så?
FARFAR En liten bit utåt. Ja, akta du klämmer dig nu när han faller ner.
FARMOR Akta spikarna.
FARFAR Han ska ligga på brädan där förstår du och inte på ändan på den där.
GUSTAV Jaja.

* * *

FARFAR Men om ni nu ställer bocken litet snett. Nicke drar åt sig den...
GUSTAV Ja...
FARFAR ...åtminstone fyrtio centimeter längst ute. Dra du den mot bena dina. Bocken.
NIKLAS Där?
FARFAR Ja. Och Nicke... Gustav har den väl som den är ungefär. Sedan lyfter ni upp den, så ni får plankan att ligga litet snett ovanför... brädan där. Så där.
GUSTAV Så, och så nu ska bara Nicke lyfta upp så.
FARFAR Ja.
GUSTAV Så.

* * *

NIKLAS Hjälp.
FARFAR Du ska ha den här plankan förstår du.
GUSTAV Ajajajaj. Dra inte Nicke! Dra inte! Jag klämmer mig ju då!
FARMOR Kurt, du får inte gå ut.
FARFAR Du ska ju ha den där utanför plankan.
FARMOR Hallå!
FARFAR Du ska ha den här tvärbrädan på bryggan. Sen ska du ha mycket utanför den där.
NIKLAS Nu drog du ju till i bocken. Så nu måste jag ju...

* * *

FARFAR Men tryck ner den där ändan, Gustav.
NIKLAS Men, du måste ju hjälpa mig.
FARFAR Du måste ju trycka så den går under plankan.
GUSTAV Då måste jag ju göra så där?
FARFAR Ja.
NIKLAS Nej.
FARFAR Joodå, just så där.
NIKLAS Nej! Nej! Vi måste vända bocken först, annars tar han i stenen på min sida. Vänd bocken nu.
GUSTAV Så att den far upp och ner?
NIKLAS Så att... dom där... pekar... ditåt. Förstått?
GUSTAV Jamen, du säger ju att jag ska göra allt själv.
FARFAR Nej, det där går ju inte.
NIKLAS Så. Nu her vi in bocken under.
GUSTAV Men nu måste du ta i.
FARFAR Och så då skjuter du, nej, du, nej du ska, ja, så att bryggan är mitt mellan bena, på den här plankan som sticker ut.
GUSTAV Jaha.
NIKLAS Nej, inte plankan, hela bryggan måste ju va...
FARFAR Ja, sådär. Och så nu vänder ni upp den.
FARFAR Men nu ska den där brädan som sticker upp där, den ska fara utanför plankan på Gustavs ända.
GUSTAV Va?
NIKLAS Vilken bräda?
FARFAR Ja, på Gustavs bockända sticker det upp en bräda.
GUSTAV Den här?
FARFAR En liten brädbit. Som är fastspikad i bocken.
NIKLAS Näe...
GUSTAV Näe...
FARFAR Jo, den står rätt upp, som bena ungefär. Men går ovanför bocken.
GUSTAV Här?
FARFAR Nej nästa.
GUSTAV Där?
FARFAR Nej. Den du har under nu. Plankan. Under bryggan här har du ju en brädbit.
GUSTAV Den.
FARFAR Den där som det är rött på.
GUSTAV Jaha den?
FARFAR Och den ska va framför förstår du, då du reser upp han. Den ska inte va under inte, utan den ska va, den ska va i framkant på plankan, just där den röda slutar nu, där ska ändan på den stå upp ur vattnet. Och den här, och den ska ligga litet snett på den där sidan, så att den ligger säkert kvar. Bocken skall stå alltså en liten aning snett, indragen åt Nickes sida.

* * *

GUSTAV Jamen kom hit du och sköt det här jobbet du då! Du som skyller!
NIKLAS Men du är ju så klantig.
GUSTAV Men lägg av å skvätt då!
MAMMA Det där kan dom syssla med i kväll.
FARMOR Sätt dig på stolen här pappa.
MAMMA Det där kan dom göra i kväll.
GUSTAV Nu ska du få se hur enkelt det är.
FARFAR Du vet då när det kommer vattenskidåkare så åker alltihop bort om ni inte har det rätt... något stöd. Därför är den där spikat dit, så att inte alltihop skulle åka iväg.
GUSTAV Vilken slemmig botten det var här.
FARFAR Det ligger en rund cementstolpe i vattnet som vi brukar använda.
GUSTAV Ja, här ligger den.
FARFAR Ja, men den orkar ni väl inte resa upp. Sen ska den ligga i framkant på den här brädan. Så bocken ska stå litet snett.

* * *

NIKLAS Men Gustav!
GUSTAV Jaha, ska den under.
NIKLAS Ska vi byta sida igen?
GUSTAV Men ska den här under här.
NIKLAS Jaa.
FARFAR Ja, just dit ska den.
GUSTAV Men det är ju en spik...
FARFAR Men lyft opp bryggan då...
FARMOR Men nu verkar dom få den på plats.
GUSTAV Är det rätt?
FARFAR Ja, men ni måste för säkerhets skull dra den litet mer hitåt så att vi kan spika till en bräda där också, på den sidan.
GUSTAV Så.

* * *

GUSTAV Gå tillbaka.
NIKLAS Gå tillbaks.
FARMOR Ha, ha. Det är bäst du går tillbaka. Ha, ha. Ni får provgå.
FARFAR Har du bara satt fast två ben på bocken.
NIKLAS Så.
FARMOR Vi skall ta en hammare och spika in spiken där.
GUSTAV Nu känns det bättre. Nu går jag.
NIKLAS Bena försvinner ju här. Det är ju så grunt.
GUSTAV Men här, den här måste ju stå på botten.
NIKLAS Bena når inte till botten här.
FARFAR Men ta in bryggan då nån bit.
MAMMA Mot Gustav.
FARFAR Ja så där, gör vi bara så där.
NIKLAS Neeej.
FARFAR Men det var ju hit ni skulle flytta bocken.
GUSTAV Jomen nu står den ju snett så, inte så.
NIKLAS Jamen, jamen. Om vi flyttar ut den. Vi bänder han. Så.
FARMOR Håll i bryggan, så inte den far utanför där.
GUSTAV Nu känns den i alla fall rätt. Jag kan prova.
FARMOR Nu kan ni dra upp den.
NIKLAS Nä, nä, alltså den står ju inte jämnt, för sanden här är ojämn.
FARMOR Jamen prova nu.
GUSTAV Jag provar.
FARFAR Ett annat sätt är ju att lägga bryggan på den här stenen. Lägg bocken på sten här. Och så gör ni... lägger ni bryggan och gör den litet kortare.
FARMOR Nej.
NIKLAS Nej. Vi skulle behöva en stöd...

* * *

NIKLAS Jag behöver en sten.
FARFAR Hörudu Gustav.
GUSTAV Hur ska vi lägga den?
NIKLAS Jag ska ha en sten.
GUSTAV Här?
FARFAR Där har du en sten. Den är inte så tung om du tar fram han i vattnet. Bara du får lös han, om han inte har slammat fast under vintern.
FARMOR Här har ni en stor sten.
FARFAR Jamen han har en stor sten där. Den får då Nicke och ha på sin sida.
NIKLAS Få se.
GUSTAV Men du den här går inte å få upp.
FARFAR Han går ju å rulla. Du ska inte få upp han.
FARMOR Här här har ni en stor.
FARFAR Men den där knölen är inte nå bättre.
FARMOR Jasså, men ni kan rulla den här. Nu kommer pippifåglarna.
MAMMA Nu kommer dom och hälsar på er.
NIKLAS Hej.
MAMMA Hej.
FARMOR Allihop. Dom trodde att det var nån mat här.
MAMMA Hej.
FARFAR Vi måste gå efter nån mat åt dom.