ernst
PIRAYA PARTY PROVIDERS
Medlemmar
Artiklar och bilder
OS
Drinkrecept
Kalendarium
Gästbok


Pirayas regler för Tävlingscaps

Allmänt

Spelet går ut på att kasta kapsyler i motståndarnas glas, för att på så vis tvinga dem att dricka. Poäng erhålles för varje träff enligt nedanstående regler. Spelarna placerar sig i en ring på golvet, men en mugg för varje spelare samt en extra mugg, se figur 1. Antal deltagare för varje spelring är 3, är man färre kallas det för skrubbleken, och max rekommenderat antal är 8 spelare. En domare per spelring för protokoll över poängen och ser till att reglerna efterlevs. Denna domare är omutbar. Segrare är den som har flest poäng efter att den satsade ölen är slut eller efter utsatt tid. Vid polspel går segraren vidare från varje pol, därefter kan även spelare gå vidare på antal poäng.

Spelregler

  $1. Öl är gott.
   
  $2. Goda saker skall inmundigas i stora mängder.
   
  $3. Ölsort: Endast ljust öl får användas vid tävlings caps.
   
  $4. Ringens utseende och mått.
  Figur 1. Ringens utseende och avstånd vid tävlingscaps.
   
  $5. Sittställning: Deltagarna spelar sittandes på golvet, förslagsvis skräddarställning. Baken måste dock alltid vara på golvet.
   
  $6. Kast: Kast sker med kastarmens armbåge bakom knäskålen på det ben som motsvarar kastarmen, och kapsylen måste släppas i höjd med knäskålen. Felaktigt kast medför att inga poäng utdelas och turen går över till nästa spelare.
   
  $7. Kastordning: Deltagarna kastar i tur och ordning medsols. Straffdrickning påverkar inte ordningen. 
   
  $8. Drickning: Spelaren dricker då någon spelare (inklusive sig själv) kastat en kapsyl i dennes glas. Alla spelare dricker då om någon kastar en kapsyl i mittenmuggen. Spelaren som träffade mittenmuggen dricker även denna.
   
  $9. Straffdricka: Om en deltagare kastar utan att det är dennes tur, medför detta att spelaren måste dricka sitt eget glas och poängavdrag enligt $13. En deltagare måste veta när det är dennes tur att kasta, sker inte detta börjar domaren räkna ned från 3. Om ingen spelare kastat när domaren kommit till 0, får spelarn som skulle kastat straffdricka samt poängavdrag enligt $13.
   
  $10. Kontring: Om en deltagares mugg träffas av en annan spelares kapsyl så inleds en duell. Spelaren vars mugg blivit träffad skall då försöka att träffa muggen som tillhör den som slängde kapsylen. I händelse av träff så kastar den första spelaren igen och duellen fortsätter tills nån missar och därmed förlorat duellen. Förloraren dricker sin mugg och poäng tillfaller duellens vinnare.
   
  $11. Toalettbesök: Skall anmälas ett varv i förväg. Det vill säga precis innan man kastar. Man får inte kasta den gången man skall gå på toaletten utan man vänder då sin mugg upp och ner och skyndar sig iväg för att raskt uträtta sina behov och sedan återvända till ringen igen.
   
  $12. Vomering: Vomering får ske när som helst, men endast i barfbags. Vomering på annan plats medför poängavdrag. Deltagare som ljuger eller på annat sätt försöker dölja en vomering, blir diskvalificerad.
   
  $13. Poäng:
   
  HändelsePoäng
  Träff i annans ölglas
  1
  Träff i eget ölglas
  -1
  Träff i mittenglaset
  0
  Uteblivet kast
  -1
  För tidigt kast
  -1
  Felaktig vomering
  -5
  Toalettbesök utan anmälan
  -5
  Tjafs med domaren
  -5
  Ölspill från mugg
  -3
  Ölspill från flaska
  -5
  Papper på 
  -2
  Fusk
  Diskvalificering
   
   
  $14. Domaren är enväldig, omutbar och allsmäktig.
   
  $15. Inmätning och pekning: Domaren kan när som helst begära inmätning och/eller pekning. Vid inmätning skall alla deltagare sträcka ut högerbenet mot sin mugg för att kontrollera avståndet. Vid pekning skall varje deltagare peka på sin mugg. Även deltagare kan begära inmätning respektive pekning.
   
  $17. Påfyllning: Den deltagare som dricker ur en mugg fyller även på denna. Domaren avgör ifall rätt mängd öl är i muggen.
   
  $18. Slut: Spelomgången är slut första gången som ölen inte räcker för påfyllning. Varje deltagare dricker då sitt eget glas. Mittglaset dricker den som inte har något att dricka. Ingen lämnar ringen förrän domaren ger tillåtelse att lämna ringen. 
Kontakta Piraya
Copyright © 1985-2019 Piraya. Alla rättigheter förbehålles.
Policy för personlig information


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!