Vad tycker kandidaterna till EU-parlamentet

Jag har ställt frågan hur det ser på mjukvarupatent till de viktigaste kandidaterna till EU-parlamentet. Förhoppningsvis ska deras svar ge en god vägledning om hur man kan lägga sin röst.

En säker röst mot mjukvarupatent Grönt betyder att kandidaten är motståndare till mjukvarupatent.
En röst för mjukvarupatent Rött betyder att kandidaten stödjer EU-kommissionens och Ministerrådets linje.
Ej analyserat ännu Grått betyder att kandidatens svar ej ännu har analyerats, eller att det är svårt att säga hur kandidaten kommer att rösta.

Denna sida förändras fortfarande trots att valet är över. Martin Olsson har också gjort en liknande undersökning, och Magnus Stålnacke har brevväxlat med några politiker. Det finns även en sammanställning av resultatet från olika enkäter här (denna sida inkluderad).
Visa/dölj frågan

Socialdemokraterna

Röd blopp 1. Inger Segelström
Visa/dölj svar
Visa/dölj replik

Röd blopp 7. Åsa Westlund
Visa/dölj svar

Moderaterna

Röd blopp 1. Gunnar Hökmark
Visa/dölj svar

Röd blopp 4. Christofer Fjellner
Visa/dölj svar
Visa/dölj replik
Visa/dölj svar två
Visa/dölj replik två
Visa/dölj svar tre

Grå blopp 5. Pia Kinhult
Visa/dölj svar
Visa/dölj replik
Visa/dölj svar

Folkpartiet

Grönknapp 2. Olle Schmidt
Har inte svarat men har skrivit på FFII's Call for Action II.

Grön blopp 5. Amelie Tarschys
Visa/dölj svar
Visa/dölj replik
Visa/dölj svar

Grön blopp 35. Per Jodenius
Har skrivit på FFII's upprop mot mjukvarupatent.
Visa/dölj eget brev

Kristdemokraterna

En säker röst mot mjukvarupatent 1. Anders Wijkman
Har inte svarat men har skrivit på FFII's Call for Action II.

En säker röst mot mjukvarupatent 2. Helena Halldorf-Romero
Visa/dölj svar

Centerpartiet

En säker röst mot mjukvarupatent 3. Hans Lindqvist
Har skrivit på FFII's upprop mot mjukvarupatent.
Visa/dölj svar

Vänsterpartiet

En säker röst mot mjukvarupatent 1. Jonas Sjöstedt
Visa/dölj svar

En säker röst mot mjukvarupatent 2. Eva-Britt Svensson
Visa/dölj svar

En säker röst mot mjukvarupatent 3. Jens Holm
Har skrivit på FFII's Call for Action II.
Visa/dölj svar

En säker röst mot mjukvarupatent 4. Mona-Lisa Norrman
Visa/dölj svar

Miljöpartiet

En säker röst mot mjukvarupatent 1. Carl Schlyter
Har uppmärksammat frågan i ett pressmeddelande.
Visa/dölj svar

Miljöpartiets Gustaf Fridolin kandiderar inte till EU-parlamentet men har skrivit på FFII's Call for Action II.

Junilistan

En säker röst mot mjukvarupatent Junilistan har inte lämnat ut mailadresserna till sina kandidater men ett gemensamt svar har givits från deras kansli.
Visa/dölj frågan
Visa/dölj svar


Saknar du någon relevant information? Lämna en kommentar.
Läs svaren utan DHTML