Länkar:

Haskell utvärdering
MDI lab 2, Söksida för bostäder. Labrapport
MDI lab 2, Söksida för bostäder. Sidan
MDI lab 3, Sökmetoder