krypterad

David Olofsson

Kontakt

Epost

(På PGP keyservers)

***Jag föredrar att använda krypterad epost***
Se hur du kan använda dig av PGP här.

Fingeravtryck:
10EC B899 627B DE99 CBF4 BBA0 BD2B A7A4 0EAD A0CD
Publik nyckel: länk

Mobil

34292920764+

Bit Message

Om den här sidan

Här publiceras en rad saker som jag gärna har tillgängliga på nätet. Sidorna är anpassade för Chrome på dator och Android-mobil.

Verktyg och anteckningar

Länkar

Arbeten på Umeå Universitet

Jag har många gamla arbeten som jag inte vill ska gå förlorade som har legat kvar på serversystemet som finns på instutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik på Umeå Universitet. Systemet används inte längre, men institutionen har varit vänliga nog att hålla servrarna vid liv i snart 20 år! I skrivande stund ligger dock ing-systemet nere och jag kommer därför att lägga upp arbetena även här på ACC. Se länkar nedan:

Spelteori (från engelskans game theory)

Humanetologi, evolutionär psykologi

Decentralisera webben!

Att installera/använda PGP

bakgrund

PGP (Pretty Good Privacy) är ett kraftfullt krypteringsprogram som används för att förvränga (kryptera) och återställa (dekryptera) data så att den endast kan läsas av de som är avsedda för att läsa den. Du kan kryptera e-post som du skickar till andra och dekryptera e-post som skickas till dig. Du kan kryptera och dekryptera filer på din dator som du inte vill att andra ska läsa. PGP är det bästa sättet att skydda data som är tillgängliga för allmänheten. För närvarande pågår en konflikt mellan den amerikanska regeringen och förespråkarna för rätten till privat kommunikation om användning av kraftfull kryptering. Regeringen hävdar att de inte kan knäcka PGP och att det är ett hinder för dess brottsbekämpande organ. En av regeringens propositioner är att få enkel tillgång till allas nycklar och lagra dem i en stor databas (vanligtvis kallad "key escrow") så att de kan dekryptera meddelanden som de anser sig ha en anledning till att läsa. Detta system många problem och vi kommer inte att gå in på detaljerna här, men det är viktigt att notera att kryptering har flera legitima användningsområden, såsom att skydda känsliga uppgifter från industrispionage, genomföra finansiella transaktioner, tala om intima frågor i en terapigrupp, säkert lagra skatteuppgifter, föra privat dagbok, osv. Ladda gärna hem och installera PGP och ta del av debatten. Du hittar politisk information på https://epic.org/crypto/.

Hur det fungerar

PGP är ett system som använder sig av publik krypteringsnyckel, men använder även konventionell kryptering. Det betyder att programmet använder 2 olika nycklar för kryptering och dekryptering av data, och kan te sig förvirrande för en del som börjar använda kryptering. Varje användare har sitt eget nyckelpar (2 nycklar). En kallas en "hemlig nyckel" och används med ett hemligt lösenord för att dekryptera alla krypterade meddelanden och filer. Den andra är din "publika nyckel", och denna ges ut till vänner och bekanta som du vill kommunicera med. De använder din publika nyckel för att kryptera ett meddelande till dig och du kan sedan använda din hemliga nyckel för att dekryptera det. Du kan också använda din egen publika nyckel för att kryptera dina egna filer, och sedan använda din hemliga nyckel för att dekryptera dem. Säkerheten äventyras inte genom att ge ut sin publika nyckel och det är det som är så vackert i det hela. I själva verket måste du ge ut din publika nyckel till alla som du vill kunna skicka meddelanden till. Det spelar ingen roll om en antagonist får tillgång till din publika nyckel eftersom allt de kan göra med den är kryptera meddelanden som bara du kan dekryptera. PGP-programmet är utformat så att du kan ge bort din hemliga nyckel av misstag. PGP hämtar automatiskt den hemliga nyckeln åt dig när den behövs, så du behöver inte hålla reda på vilken hemlig nyckel som kommer att behövas till vad efter att du skapat den. Allt du behöver göra är att skapa ett nyckelpar och ge ut en kopia av din publika nyckel till dina kontakter. Du kommer också att samla in publika nycklar från dina kontakter och de kommer att lagras i din PGP-nyckelring.

Ladda ner och installera

Det finns flera versioner av PGP att välja mellan och vi kommer inte att gå in på dem alla här, men enligt vår mening det bästa gratisversion när den här artikeln skrevs är 6.0.2i och kan laddas ner på http://www.pgpi.com/. Anledningen till att vi vill det är att den har förmågan att generera och använda båda typerna av publika nycklar (RSA och DH/DSS). Källkoden har undersökts och det har inte visat sig ha några bakdörrar eller andra säkerhetsöverträdelser.
 1. Om du vill hämta PGP 6.0.2i gå till http://www.pgpi.com/. Välj ditt operativsystem och klicka på "Visa Download Sites".
 2. Välj en av de platser och du kommer då att bli ombedd att spara den till en fil eller öppna den (beroende på din webbläsare). Välj "Spara till fil" och börja ladda ner den i filen som du väljer. Filen är drygt 6.7mb så det kan ta ett tag att ladda ner.
 3. Dubbelklicka på filen och öppna den. Följ stegen för installation.

Konfigurera och skapa ett nyckelpar

När installationen är klar, kommer du att märka att du har en liten nyckel och kuvertikon (som kommer att kallas "PGP ikonen") i aktivitetsfältet (baren med START-knappen längst till vänster och vilken tid på dagen längst till höger-ikonen kommer att vara att nära vänster om klockan).
 1. Högerklicka på ikonen PGP och klicka "PGP Preferences".
 2. I fliken "Allmänt":
 3. I fliken "Avancerat", avmarkera "CAST" och "Triple DES" och lämna "IDEA" boxas kontrollerat. IDEA bör också synas i "Preferred Algorithm" rutan. Efter det klickar du på "OK".
 4. För att skapa ett nyckelpar ... högerklicka på ikonen PGP igen och klicka på "Starta PGP-nycklar".
 5. I rutan som öppnas, klicka på "Nycklar" och sedan "New Key" och följ anvisningarna. När du "Starta PGP-nycklar" för första gången kan den automatiskt börja nyckelpar generation guiden.
Skicka din publika nyckel till övriga Det finns 2 sätt att göra detta:
 1. Sända nyckeln som text --- detta är förmodligen den enklaste metoden för nybörjare, och kommer också att låta dig se vad din publika nyckel ser ut.
 2. Att skicka nyckeln som .asc fil.
Lägga Andra "publika nycklar till din nyckelring Det finns 2 sätt att lägga till andra människors publika nycklar till din nyckelring. 1) Få nyckeln från ett textmeddelande (inklusive e-post text) eller anslagstavla. Detta är den vanligaste metoden. a) Kopiera nyckeln till din Windows 95 Urklipp. För att göra detta, håll ner den vänstra knappen på musen medan du drar markören över hela nyckeln, inklusive alla de ledande och slutar streck, tills hela nyckeln markeras. När allting är markerad släpper vänster musknapp, klicka på höger musknapp och välj "Kopiera". b) Högerklicka på PGP-ikonen. c) Klicka på "Lägg till nyckel från Urklipp". Det kommer att visa dig vars nyckel du lägger till. d) Klicka på "Importera". 2) Få nyckeln från en .asc fil. a) Högerklicka på PGP-ikonen. b) Klicka på "Starta PGP-nycklar". c) Klicka på "Nycklar" och sedan "Importera". Du måste då visa PGP där nyckelfilen (förlängning .asc) på den person som är och klicka på "Öppna". Det kommer att fråga om det är nyckeln som du vill importera och du accepterar. Kryptering Mail
 1. Skriv ditt meddelande i ett textprogram, e-post, eller anslagstavlan.
 2. Kopiera meddelandet till Windows 95 Urklipp. För att göra detta, håll ner den vänstra knappen på musen medan du drar markören över hela meddelandet du vill kryptera tills hela meddelandet markeras. När allting är markerad släpper vänster musknapp, klicka på höger musknapp och välj "COPY".
 3. Högerklicka på PGP-ikonen och klicka på "Kryptera Urklipp". Det finns inget behov av att även "Sign" meddelandet. Det är en användning för att underteckna meddelanden, men det kommer bara förvirra dig på denna punkt.
 4. Du är sedan ombedd att välja nyckeln till mottagaren. Helt enkelt vänsterklicka på nyckeln som du vill använda för att kryptera meddelandet (mottagarens nyckel) och dra ned till den nedre rutan, släpp vänster musknapp. Klicka sedan på "OK". (Obs! Du kan kryptera ett meddelande till fler än en person och / eller dig själv också). PGP kommer då att kryptera klippbordet.
 5. Klistra in klippbordet i e-post, ordbehandlare, anslagstavla, etc, genom att klicka på höger musknapp och välja "Klistra in".
Dekryptering Mail
 1. Markera hela meddelandet, inklusive alla de ledande och slutar streck, och kopiera den till din Windows 95 Urklipp som beskrivs i avsnittet "Kryptera Mail".
 2. Högerklicka på din PGP-ikonen och klicka på "Dekryptera / Kontrollera Urklipp". Ange ditt lösenord och klicka på "OK". Det dekrypterade meddelandet kommer då att visas i ett textfönster. Du kan läsa meddelandet, och om du vill spara den, klicka sedan på "Kopiera till klipp" och klistra in den i en annan fil, meddelande, osv .. Om inte, bara stänga fönstret.
Några av de fria e-posttjänster som Hotmail, Yahoo, etc., skapar problem när man försöker att dekryptera meddelanden. Om du får problem dekryptera meddelanden med dessa tjänster, ställa in Hotmail eller Yahoo e-postinställningar så att när du använder SVAR eller FORWARD alternativ meddelanden, inga tecken som ">" sätts in den text som besvarade eller vidarebefordras. När du får ett krypterat meddelande, klicka på Svara eller FORWARD, och sedan markera och kopiera texten till Urklipp, och dekryptera som beskrivits ovan.

Kryptera filer

Du kan kryptera alla typer av filer-textfiler, bildfiler, etc.-någonting. Du kan även kryptera hela mappar genom att använda samma metod som beskrivs nedan.
 1. Ta fram ikonen för filen (eller mappen) du vill kryptera.
 2. Högerklicka på filens ikon.
 3. Välj "PGP", sedan "Encrypt".
 4. Välj den nyckel som du vill använda för att kryptera filen, kommer vanligtvis vara din egen nyckel-och dra den till rutan nedan och släpp den.
 5. Klicka på "OK". Filen är nu krypteras och sparas i katalogen där den ursprungliga filen.
 6. Ta bort original okrypterade filen. (Innan du gör detta, se till att du har möjlighet att dekryptera den krypterade filen du nyss skapade).

Dekryptering filer

 1. Ta fram ikonen för den fil du vill dekryptera.
 2. Högerklicka på filens ikon.
 3. Välj "PGP", sedan "Decrypt".
 4. Skriv din lösenordsfras och välj sedan "OK".
 5. Spara filen.
 6. Klicka på filen för att öppna den.

Kryptera filer till flera mottagare

Om du planerar att kryptera meddelanden till samma grupp av vänner ofta kan du skapa en "grupp" för att göra processen mycket enklare.
 1. Högerklicka på din PGP-ikonen och klicka på "Starta PGP-nycklar".
 2. Klicka på "Groups" och sedan "New group".
 3. Ange namn och beskrivning av gruppen och klicka på "OK"
 4. Klicka nu på "Group" igen och vara säker på att "Show groups" en ner till gruppnamnet ikonen.
 5. När kryptering till gruppen nästa gång, klickar du bara på gruppnamnet och dra den till krypterings ruta som du gör med alla andra viktiga och filen krypteras kommer bara att kunna läsas av den gruppen. (Notera: ju fler deltagare du har i din grupp, desto längre meddelanden kommer att få, och desto längre tid tar det att kryptera och dekryptera meddelanden).
Det var allt. Jag skrev detta så enkelt jag kunde. Om någon har några frågor eller förslag på hur jag skulle kunna förbättra de här instruktionerna, maila mig (Jag har listat min adress överst på den här sidan). Nyckeln till att få kompetenta är praxis. Du kan öva genom att kryptera textmeddelanden till dig själv och sedan dekryptera dem. Ge det ett försök, och du kommer att lista ut det ganska snabbt. Om du fastnar, det finns en hjälpmanual i programmet.
Senast uppdaterad: 2014-06-25, ©opyleft David Olofsson, använd materialet som du vill, men inte för kommersiella ändamål utan att kontakta mig först!