Välkomna till Min Hemsida!
budapest
Magnus Grape
Näckrosvägen 16
169 37 Solna
08 - 29 86 32 (hem)

070 - 572 78 23 (mobil)

You are visitor number 11484 since 970906

Vem är jag, vem är du?

Happisbo
Jag kom till världen den 2 Maj 1969 och bodde mina första 19 år i "Trivsamma Haparanda". Eller rättare sagt "utanför" metropolen, i min hemby Korpikylä. Två år senare kom min ohängde bror, Martin. På gymnasiet läste jag elinriktningen på fyraårig teknisk (som det då hette), vilket innebar att jag förpassades till Luleå (Midskogsskolan) det sista året på gymnasiet.

Efter diverse småjobb under ett år efter gymnasiet såg jag tiden mogen att vidga mina vyer och styrde kosan mot Umeå. Jag började mina studier vid Umeå Universitet HT-90 på Energilinjen, eller Energiingenjörslinjen som den senare kom att kallas.

Kårfifflare
Någon gång under dessa två första skälvande åren vid universitetet kom jag i kontakt med "kårpolitiken", något som jag har mycket att tacka eller förbanna min gode vän Patrik Larsson för. Patrik och jag tog tag i studentorganisationen inom vår fakultet VT-93, när vi startade Teknologsektionen. Detta med viss hjälp av flera andra givetvis, ingen nämnd och ingen glömd.

Verksamhetsåret 93/94 prövade jag på hur det var att sitta med och styra Umeå Studentkår. Jag arbetade huvudsakligen med utbildningsfrågor och internationella frågor under det året. Intresset för organisationsledning och ekonomi växte dock fram med tiden, vilket har gjort att jag suttit i fakultetsstyrelsen för Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet under ett flertal år.

Teknisk Fysiker
HT-94 sadlade jag om från Energi till att aspirera på att bli Teknisk Fysiker. Ett val jag definitivt inte ångrar, jag trivs som fisken i vattnet. Under året startades även TSURR, Teknologsektionens officiella tidskrift, där jag i ett senare skede var Chefredaktör.

Under verksamhetsåret 95/96 kom möjligheten att testa nationell studentorganisation när jag erbjöds möjligheten att sitta i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) styrelse. En upplevelse som kanske, eller kanske inte, resulterade i att Umeå Studentkår följande år valde att ställa sig utanför SFS.

När Teknologsektionen, utan min förtjänst växte både i antal medlemmar och verksamhet fick jag 96/97 det hedersamma uppdraget att bli revisor för densamma. Detta hedersuppdrag föll även under följande verksamhetsår på min lott. Ett verksamhetsår som avslutades med att Teknologsektionen och Naturvetarsektionen tillsammans bildade en ny studentkår vid Umeå universitet, nämligen Umeå Naturvetar och teknologkår (NTK).

Under verksamhetsåret 97/98 satt jag även som studeranderepresentant i Umeå universitets styrelse.

Examen
Mitt examensarbete gjorde jag på Celsius Tech Electronics, sedermera Saabtech Electronics Optronics Division på Lidingö, numera uppköpt av Flir systems. Jag var inblandad i LINUS-projektet, en helt ny displayteknik med endast en "linjal" av lysdioder. Tekniken bygger på att skicka en rad pixlar åt gången till displayen, men i mycket snabb följd. Visionen av en hel bildskärm görs sedan med ett par specialglasögon som återskapar linjerna till en bildskärm på näthinnan. Mitt jobb var att testa, mäta och analysera olika typer av lysdioder för optimera displayens upplösning och prestanda. I slutet av mars -99 var exjobbet klart och det var dags att ge sig ut i den riktiga världen.

Jag jobbade till i mars -04 på ett företag som hette Pelcon Electronics och låg i Järfälla. Tyvärr så gick företaget i KK och jag blev utan jobb. Min titel var "Field Application Engineer", och mina arbetsuppgifter bestod i att hjälpa våra kunder med tekniska problem och presentera teknik och komponenter från vårt produktsortiment för potentiella kunder.

Nu jobbar jag för ett amerikansk företag som heter Micrel Semiconductor , noterat på Nasdaq. Jag är "Nordic Sales Manager" och har ansvar för distributionskanalerna och direktkunder i hela Norden.

Jag är gift och har en liten dotter som heter Alexandra. Bilder på min fru Izabela, min dotter Alexandra och vårt lilla hus finns i bildarkivet.

linus

Senast uppaterad 061208

Här finns mitt bildarkiv.

Magnus Grape
Näckrosvägen 16
169 37 Solna
Sweden
E-mail
magnus.grape@micrel.co.uk
mgrape@acc.umu.se
Phone:
+46 (0)8 - 29 86 32 (hem)
+46 (0)70 - 572 78 23 (mobil)