Vindkraft
Hem >> Luftens energiinnehåll >> Densitet Sitemap
Meny

Intro

Historia

Var kommer energin ifrån?

Luftens energiinnehåll

Placering

Kraftverkets uppbyggnad

Säkerhet

Ekonomi

Havsbaserad vindkraft

Framtid

Referens
Densitet

Energin är direkt proportionell mot densiteten enligt ekvation 6. Vid minskad temperatur, humiditet eller ökat lufttryck ökar densiteten. T.ex. om luftens densitet vid +20°C är 1.29 kg/m3, och vid -20°C är 1.49 kg/m3, ger detta en 16 %-ig ökning av energiinnehållet i vinden. Kraftverket i Holmsund producerar i snitt 1.2 GWh/år, medan ett likvärdigt kraftverk vid Suorvadammen producerar 1.7 GWh/år. Skillnaden beror till stor del på den kyligare luften.
Nästa >>
Verkningsgrad
Densitet
Rotorarea
Vindhastighet
Webmaster: Ingemar Olofsson, Senast uppdaterad: 12-12-01 Hem