Liten Datorhandbok För Målmedvetna

Academic Computer Club, Umeå Universitet, 2000


Förord

Vem har nytta av LDFM?

På din skärm (eller i din hand om du håller i pappersvarianten) har du en lathund som beskriver datorsystemet på Institutionen för Datavetenskap vid Umeå Universitet. LDFM (Liten Datorhandbok För Målmedvetna) behandlar dels institutionspecifika detaljer som hur man loggar in, vilka datorlab som finns etc., dels hur du hanterar de vanligaste programvarorna som finns installerade. Grundläggande datorkunskap som hur de vanligaste operativsystemen fungerar ingår också.

Tanken är att både nybörjaren och den mer datorvane läsaren skall kunna hitta matnyttig information i LDFM.

För nybörjaren

Har du liten datorvana är det förmodligen vettigt att börja studera kapitel 1 som förklarar grundläggande begrepp i datorvärlden. Andra delar av handboken av "nybörjarkaraktär" är inledande delen om Internet (kapitel 6) och stora delar av kapitel 7 som handlar om filformat och konvertering. Fastnar du på någon fackterm i texten är chansen stor att begreppet förklaras i ordlistan (kapitel 8).

För den datorvane

Har du nyttjat datorer tidigare kan du hoppa över kapitel 1 och i stället använda LDFM som referenslitteratur för att t.ex. slå upp saker om en specifik programvara.

För alla!

Övriga delar i handboken (kapitel 2, 3, 4 och 5) behandlar hur datorsystemet ser ut på institutionen och hur man arbetar med de program och operativsystem som finns installerade. Kapitel 2 ger en övergripande bild medan de övriga tre kapitlen behandlar varsina datorplattformar, närmare bestämt PC, Macintosh och UNIX. Alla dessa delar syftar till att tjäna som referenslitteratur. Varje kapitel innehåller dock ett introducerande avsnitt som förklarar de grundläggande funktionerna på resp. plattform.

Handboksprojektet LDFM

LDFM är författad av frivilliga medlemmar i Teknologsektionens Datorförening (TSDF) på uppdrag av Institutionen för Datavetenskap vid Umeå Universitet. Under en tid av ca 4 månader under vt-96 har runt 15 författare på fritiden arbetat, helt utan risk att tjäna egna pengar, med att skriva ihop det som till slut blev LDFM.

Författarna bakre raden: Anders Eriksson, Niklas Frykholm, Gunnar Strand, Anders Selander, Arnold Johansson. Mittenraden: Gunnar Parment, Roger Abrahamsson, Tomas Byström, Jan-Olof Flink. Främre raden: Misel Lukic, Thomas Pederson.

Handboken har utvecklats som en distribuerad WWW-struktur där varje författare haft ansvaret över sin del och lagt in sitt bidrag direkt i strukturen. Detta har inneburit att vi alla kunnat följa utvecklingen av LDFM under arbetets gång. För att undvika kaos i detta fleranvändarprojekt har vi haft stor nytta av revisionshantering-verktyget CVS.

Den tryckta versionen av LDFM (ej klar när detta skrivs) skapas utifrån WWW-strukturen i en flerstegstransformation från HTML till MIF till FrameMaker till papper. Konverteringen mellan HTML och MIF görs med hjälp av ett egenkomponerat script av Anders Eriksson.

Vi som gjort boken är:

AnsvarigaAnders Erikssonanders@ts.umu.se
Thomas Pedersontop@ts.umu.se
FörfattareRoger Abrahamssonhyperion@ts.umu.se
Anders Arnholmbalp@ts.umu.se
Tomas Byströmtby@ts.umu.se
Jan-Olof Flinkstradh@ts.umu.se
Niklas Frykholmr2d2@ts.umu.se
Björn Isakssonbjorn@ts.umu.se
Arnold Johanssonarnie@ts.umu.se
Ingela Ljungkvistingela@ts.umu.se
Misel Lukicluka@ts.umu.se
Gunnar Parmentpage@ts.umu.se
Anders Selanderselander@ts.umu.se
Gunnar Strandmagician@ts.umu.se

I slutet på varje sida står vem som författat sidan. I varje kapitels förstasida står dessutom vem/vilka som tillsammans skrivit kapitlet.

Om materialet i boken

Vi har försökt att få ett enhetligt språk och en enhetlig utformning av LDFM, men det stora antalet medförfattare har gjort detta mycket svårt. Vi ber läsaren om överseende med att språket ibland skiftar karaktär mellan olika delar i handboken.

I de fall vi använt redan existerande material för att beskriva saker i LDFM har detta gjorts i samförstånd med originalförfattarna. Se referenslistan i slutet på varje kapitel.

Har du synpunkter på LDFM? Detta är första upplagan av handboken, och mycket kan säkert förbättras. Du är mycket välkommen att skicka dina synpunkter med e-post till ldfm@cs.umu.se.

För LDFM's och TSDF's räkning,


Copyright 1996 Institutionen för Datavetenskap, Umeå Universitet.


Bakåt , Framåt , Upp, Huvudsida
Denna sida ändrades sist av handbok den 29/05 1996 08:50:29.
Last modified Wednesday, 29-May-1996 08:50:29 CEST