fuktlab är en rapport som jag och två till skrev i kursen Givarfysik

Mätdatorsystem
Programmet Labview används i följande rapporter.
matdatorprojekt.doc är en rapport i Word som handlar om temperaturberoendet för effekttransistorer när man använder isolerbrickor (glimmerbrickor).
rappanalys.doc handlar om de tonsignaler en telefon sänder ut.
rappGPIB.doc behandlar hur man kan använda GPIB-bussen för att automatisera mätningar.
rapp.doc beskriver samplingens för och nackdelar.

Signalanalys
Programmet MatLab används i följande rapporter.
rapport3.doc  behandlar wavelets med toolboxen från Mathworks. Denna bild används 13.jpg
rappspek.doc handlar om estimering av spektraltäthet.
rappdig.doc behandlar digitala filter.
rappstok.doc visar stokastiska signaler.
rappsamp.doc handlar om sampling och rekonstruktion av signaler.

Brottmekanik
Fatigue evaluation of canting keel.pdf handlar om utmattning på racerbåtar.
Material characterization by indentation - Erland Nordin 2013.pdf Projektarbete om olika intryckstekniker inom kontaktmekanik.

Bra att ha saker
num_com2dot.reg Registerfil för Windows som byter det numeriska tangentbordets "komma" till en punkt istället. Detta är smidigt när man som jag ställer om Windows att alltid använda "punkt" som decimaltecken.
Email