Mollierdiagram

Avläsning av luftfuktigheten motsvarande daggpunkt

Den relativa luftfuktigheten kan utläsas ur Mollierdiagrammet. Det första uppmätta daggpunktsvärdet exemplifieras av den blå pilen i diagrammet. Denna daggpunkt är 8,20oC, så vi utgår från denna vågräta temperaturlinje. Vid daggpunkten är luften mättad med vatten, så den relativa luftfuktigheten, j, är 1,00. Punkten där denna luftfuktighetskurva korsar vår temperaturlinje är vår startpunkt. Därefter utnyttjas att ångkvoten, mängden vatten i luften, är konstant i det mätta systemet. Ångkvoten är konstant för lodräta linjer i diagrammet. Genom att följa pilen till temperaturen som rådde i systemet, i detta fall 19,8oC, fås värdet på j. Här kan detta värdet avläsas till strax under 0,5, dvs 50%, luftfuktighet. Det beräknade värdet blev lika, 48%, eftersom Mollierdiagrammet bygger på ekvationer som använts vid beräkningarna.