STARTSIDA

ADRESSER

HISTORIK

LÄNKAR

LITTERATURmosaik i örnsköldsvik
historik
länkar
litteratur


LITTERATUR

 • Bengtsson, Staffan/Göran Willis, K-spanarna går husesyn, bilda förlag, 2000
 • Caldenby, Claes, Att bygga ett land, Arkitekturmuseet/Byggforskningsrådet, 1998
 • Edwards Folke, Från modernism till postmodernism, Signum, 2000
 • Eriksson, Eva, Den moderna staden tar form, Ordfront 2001
 • Eriksson, Thomas, Älskade pryl!, Prisma, 2003
 • Goodwin, Elaine M, Dekorativa mosaiker, ICA bokförlag, 1994
 • Kåberg, Helena, Rationell arkitektur, Uppsala universitet, 2003
 • Larsson, Mårten J, Ny arkitektur i Sverige, Svenska arkitekters riksförbund, Stockholm, 1961
 • Lindgren, Mereth, Svensk konsthistoria, Signum, 1986
 • Rudberg, Eva, Vardagens utopi, Nordstedts 2001
 • Siggins, Paul/Paul Cooper, Mosaik Boken, Valentin, 1999
 • Sommar Ingrid, Stockholm Modern, W&W 1998
 • Stockstad, Marilyn, Art History, Volume 1, 2, Abrams, 2002
 • Sveriges hembygdsförbund, 1900- talet, Handbok i att minnas ett sekel, Byggd och Natur, 1999
 • Thunman, Dan, 1900-talets arkitektur i Uppsala, Uppsala kommun 1997
 • Wikström Jeppe, Tråkiga vykort, Max Ström 2002
 • Öman, Erik, Biograflokaler i Örnsköldsvik, 1897-1974

contact:libe2950@student.uu.se