STARTSIDA

ADRESSER

HISTORIK

LÄNKAR

LITTERATURmosaik i världen
mosaik i sverige


HISTORIK

Under den svenska efterkrigstiden var behovet av bostäder och andra byggnader stort, men bristen på material krävde en ny arkitektur och nya idéer utvecklades ur de förändrade förutsättningarna. En ny estetik växte fram och Sverige närmade sig en mer regional och lokal arkitektur där former och material från nationalromantiken och nyklassicismen återanvändes. Nya material som trä, tegel och mosaik började användas för att lätta upp den ofta strama funktionalismen. Dessa material fortsatte sedan användas när arkitekturen åter igen tog steget mot en mer internationell och tillstramad form under 1950-och 60-talet.

Jag har intresserat mig för just mosaik, och tänkte fördjupa mig i hur detta material blev en sådan 50-talssymbol inom den svenska arkitekturen.

På denna hemsida har jag delat in mosaikens historik i mosaik i världen och mosaik i Sverige


contact:libe2950@student.uu.se