Umeå Akademiska KörEnglish - original lyric by Leonard G. Feather
Svenska - ungefärlig översättning

Sing low, sing clear sweet words in my ear, not a whisper of despair, but love´s own pray´r.
Sjung lågmält, sjung tydliga behagliga ord i mina öron, inte ett hopplöst förtal, utan kärlekens egen bön

Sing on until you bring back the thrill of a sentimental tune that died too soon.
Fortsätt att sjunga tills du få tillbaka entusiasmen för den känslosamma harmonin, som dog ut för tidigt

Our harmony was lost but you forgave, I forgot.
Vår harmoni förlorades, men du förlät, jag förlåter.

Whisper Not of quarrels past, you know we´ve had our last! so now we´´l be on key constantly;
Baktala inte om förgångna gräl, du vet att vi haft vårt sista! så nu kommer vi att ständigt ta hänsyn till varandra;

Love will whisper on eternally; doo doo doo. Why did we listen when they said it wouln´t last?
Kärleken viskar för evigt; doo doo doo. Varför lyssnade vi när dom sa att den inte skulle bestå?

Gossiping voices made us break up but you know we still can make up if we forget ém all, and answer Cupid´s call.
Skvallrande röster fick oss att bryta upp, men du vet att vi fortfarande kan komma överens om vi förlåter dem alla, och besvarar Kupidos vädjan.

Whispers of trouble are an echo of the past.
Förtal om bråk är ett eko av det förgångna.

All it ´ll take to lose the gloom is just a Whisper, Not of rumours, but of your love for me; that´s how in got to be!
Allt som behövs för att skingra sorgen är en viskning, inte en massa ord, utan din kärlek till mig; så kommer det att bli!

Our harmony was lost but you forgave I for-got. Whisper Not of quarrels past, you know we´ve had our last!
Vår harmoni förlorades, men du förlät, jag förlåter. Baktala inte om förgångna gräl, du vet att vi haft vårt sista!

So now we´ll be on key constantly; love will whisper on eternally, will whisper on.
Så nu kommer vi ständigt att ta hänsyn till varandra; kärleken viskar för evigt, fortsätter att viska.


This page has been visited
2666 times since 2005-02-13.
Updated
2005-04-28.
Generated in Notepad
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se