Umeå Akademiska Kör

Veni, veni Emmanuel


Latin - original
English
Svenska

Veni, veni, Emmanuel
O come, O come, Emmanuel,
Kom, kom, Immanuel

captivum solve Israel,
and ransom captive Israel,
och befria det gångade Isarael,

qui gemit in exsilio,
that mourns in lonely exile here
som ensam sörjer här i landsflykt

privatus Dei Filio.
until the Son of God appear.
till dess Guds Son uppebarar sig.

Gaude! Gaude!
Rejoice! Rejoice!
Jubla! Jubla!

Emmanuel, nascetur pro te Israel!
Emmanuel, shall come to thee, O Israel!
Immanuel, skall komme till er. O Israel!

Veni, veni O Oriens,
O come, thou Dayspring from on high,
Kom, kom, du gryning från höjden,

solare nos adveniens,
and cheer us by thy drawing nigh;
och inge oss hopp genom din analkan

noctis despelle nebulas,
disperse the gloomy clouds of night
skingra de mörka nattmolnen

dirasque mortis tenebras.
and death's dark shadow put to flight.
och upplös dödens mörka skuggor.

Gaude! Gaude!
Rejoice! Rejoice!
Jubla! Jubla!

Emmanuel, nascetur pro te Israel!
Emmanuel, shall come to thee, O Israel!
Immanuel, skall komme till er. O Israel!


This page has been visited
4467 times since 2009-11-19.
Updated
2009-11-19.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-composer: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se