Umeå Akademiska KörEnglish - original
Svenska - ungefärlig översättning

Though Amaryllis dance in Green, Like fairy queen, And sing full clear
Fastän Amaryllis dansar i ungdomlig grönska, som en älv drottning, och sjunger fullständigt glänsande

Corrinna can, with smiling cheer, yet since their eyes make heart so sore
kan Corrinna, med leende glädje, likväl med sina ögon göra mitt hjärta så ömtMy sheep are lost for want of food, And I so wood That all the day,
Mina får är försvunna i avsaknad av föda, och jag är en sådan träskalle att hela dagen

I sit and watch a herdmaid gay, Who laughts to see me sight so sore.
sitter jag och betraktar en munter herdinna, som skrattar åt att se min smärtfulla blickHer loving looks, her beauty brights, is such delight, That all in vain
hennes kärleksfulla utstrålning, hennes bländande skönhet, är så välbehaglig, att alldeles förgäves,

I love to like, and lose my gain, For her that thanks me not therefore,
älskar jag troligtvis, och förlorar min inkomst, för henne som betackar mig,Ah wanton eyes, my friendly foes, And cause of woes Your sweet desire
Ah skälmaktiga ögon, mina vänliga fiender, och din behagliga åtrå orsakar mig bedrövelse.

Breeds flames of ice and freeze in fire; Ye scorn to see my weep so sore
framföder lågor av is och förfrusen eld; Föraktet att se min gråt så svårLove ye who list, I force him not, Sith, God is wot. The more I wail.
Kärlek, den som lyssnar, jag tvingar honom inte, eftersom, Gud är vis, ju mer jag klagar,

The less my sighs and tears prevail, What shall I do but say therefore:
dess mindre tar smärta och tårar tar över, vad skall jag göra utom att därför säga :


Hey ho, 'chill love no more, no more, 'chill love no more.
Hurra hallå , jag älskar henne inte längre, inte längre, jag älskar henne inte längre.


This page has been visited
2738 times since 2005-10-13.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se