Umeå Akademiska Kör

Scapulis suisLatin - original
English - rough translation
Svenska - ungefärlig översättning

The Holy Bible, Psalm 91
Bibeln, Psalm 91

1. He who dwells in the shelter of the Most High Will abide in the shadow of the Almighty.
1. Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga,

2. He shall say to the Lord: Thou art my protector, and my refuge: my God, in him will I trust.
2. han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.”

3. For he hath delivered me from the snare of the hunters: and from the sharp word.
3. Han räddar dig från jägarens nät och från den förhärjande pesten.

4. Scapulis suis obumbrabit tibi, et sub pennies ejus sperabis.
4. He will overshadow thee with His shoulders,
4. Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt,

Scuto circumdabit te veritas ejua non timebis a timore nocturno.
and under His wings thou shalt trust.
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

5. His truth shall compass thee with a shield: thou shalt not be afraid of the terror of the night.
5. Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen,

6. Of the arrow that flieth in the day, of the business that walketh about in the dark: of invasion, or of the noonday devil.
6. inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan.


This page has been visited
2540 times since 2005-11-20.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se