Umeå Akademiska Kör

O Nata Lux


Latin - original
English
Svenska

O nata lux de lumine,
O Light born of Light,
O ljus född av ljus,

Jesu redemptor saeculi,
Jesus, redeemer of the world,
Jesus, världens förlossare

Dignare clemens supplicum
with loving-kindness deign to receive
värdes att mottaga med kärleksfull nåd,

Laudes precesque sumere.
suppliant praise and prayer.
ödmjukt prisande och bedjande.


Qui carne quondam contegi
Thou who once deigned to be clothed in flesh
Den som en gång nedlät sig att bli kött

Dignatus es pro perditis,
for the sake of the lost,
för de förtappades skull

Nos membra confer effici
grant us to be members
förlänar oss att bli delar

Tui beati corporis.
of thy blessed body.
av den välsignade kroppen.


This page has been visited
2416 times since 2009-10-18.
Updated
2009-11-08.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se