Umeå Akademiska Kör

Mille volte ildi , Carlo Gesualdo da Venosa, 1613Old Italian - original
English - rough translation by Ascari Luca
Svenska - ungefärlig översättning

Mille volte ildi moro, moro, moro, E voi, empi sospiri,
Thousand times a day I die, die, die, and you, impious sigh,
Tusen gånger om dagen dör jag, och du, fromma längtan,

Non fate, oimè, che in sospirando oi spiri!
don't do anything else than make me die, while sighing.
gör inget annat än låter mig dö, när jag trånar.

E tu, alma crudele, se il mio duolo T'affligge sì, che non ten' fuggi a volo, a volo?
And you, cruel soul, if my sorrow afflicts you to this extent, why don't you run away now?
och du, grymma själ, om min djupa förtvivlan drabbar dig i sådan omfattning, varför flyr du inte nu?

che sol Morte al mio duol aspro e Divien pietosa e ancide il viver mio!
'cause only Death shows mercy to my bitter hurt and kills my living!
Därför att bara döden visar barhärtighet med min bitande oförrätt och dödar mitt liv!

Così, così dunque isospiri e l'alma mima Sono ver me spietati e Morte pia, e Morte pia.
And so, so at the end, sigh and my soul are pitiless to me, and pious death, pious death.
Och så, till slut, sucktan och min själ är utan förbarmelse, och obarmhärtigt död, skoningslöst död.


This page has been visited
2114 times since 2005-11-18.
Updated
2006-11-12.
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se