Umeå Akademiska Kör

Johann Sebastian Bach - St. Matthew Passion BWV 244

44 Befiehl du deine Wege

German text

Befiehl du deine Wege Und was dein Herze kränkt.
Der allertreusten Pflege. Des, der den Himmel lenkt.
Der Wolken, Luft und Winden, 
Gibt Wege, Lauf und Bahn, 
Der wird auch Wege finden, Da dein Fuß gehen kann.


Swedish text

Bestäm du dina vägar, och vad som kränker ditt hjärta.
Den allra bästa vårdaren. Den, som råder i himlen.
Han skapar moln och luft och vindar, 
Visar sättet att gå den rätta spåret,
Han finner också vägar, där din fot kan vandra.
This page has been visited
1251 times since 2018-04-30.
,Updated
2018-04-31
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se