Umeå Akademiska Kör

Johann Sebastian Bach - St. Matthew Passion BWV 244

34 Mein Jesus schweigt

German text

Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille,
um uns damit zu zeigen, dass sein erbarmensvoller Wille
vor uns zum Leiden sei geneigt,
und dass wir in dergleichen Pein ihm sollen ähnlich sein 
und in Verfolgung stille schweigen.

Swedish text

Min Jesus är tyst, tiger till falska lögner,
för att därmed visa oss, att hans förbarmande vilja
är beredd att lida för oss,
och för att vi skall vara hans like i samma smärta
och tiga i förföljelse.
This page has been visited
250 times since 2018-04-30.
,Updated
2018-04-31
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se