Umeå Akademiska Kör

Johann Sebastian Bach - St. Matthew Passion BWV 244

18 Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe

German text

Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane,
und sprach zu seinen Jüngern:

Setzet euch hie, bis dass ich dort hingehe und bete.

Und nahm zu sich Petrum und die zween Söhne Zebedäi 
und fing an zu trauern und zu zagen.

Da sprach Jesus zu ihnen:
Meine Seele ist betrübt bis an den Tod,
bleibet hie und wachet mit mir!
Swedish text

Så kom då Jesus med dem till en plats som hette Getsemane
och sade till sina lärjungar:

Sätt er här medan jag går dit bort och beder.

Och han tog med sig Petrus och Sebedaios' båda söner
och började att sörja och att ängslas.

Då sa Jesus till dem:
Min själ är bedrövad ända till döds,
stanna kvar här och vaka med mig!This page has been visited
228 times since 2018-04-30.
,Updated
2018-04-31
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se