Umeå Akademiska Kör

Johann Sebastian Bach - St. Matthew Passion BWV 244

10 Ich bin's, ich sollte büßen

German text

Ich bin's, ich sollte büßen,
an Händen und an Füßen
gebunden in der Höll.
Die Geißeln und die Banden
und was du ausgestanden,
das hat verdienet meine Seel. 
Swedish text

Det är jag, jag borde sona,
på händer och fötter
bunden i helvetet.
De gissel och de bojor
och allt vad du har uthärdat,
det har min själ förtjänat.This page has been visited
222 times since 2018-04-30.
,Updated
2018-04-31
Generated in EditPadLite
with W3schools support.
Web-page-responsible: Göran Westling
akadkor@acc.umu.se